Obavijest vinogradarima! 21.07.2017.

Od posljednje preporuke prošlo je 11 dana. Uvjeti za razvoj plamenjače sve su slabiji no izrazito toplo i sparno vrijeme pogoduje jačem napadu pepelnice.

Zaraza plamenjačom ne prijeti  sortama čije su bobe dosegle  2/3 veličine karakteristične za tu sortu. Povremeni pljuskovi mogu uzrokovati širenje plamenjače samo na vršnom lišću. Preventivna zaštita od plamenjače vinove loze(Plasmopora viticola) potrebna je radi očuvanja lisne mase, a za zaštitu se mogu koristiti fungicidi kontaktnog mehanizma djelovanja iz skupine ditiokarbamata: Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Dithane DG neotec, Mankozeb, Pencozeb 75 DG i Polyram. Najkraću karencu za suzbijanje "kasne" plamenjače na lišću vinove loze ima pripravak Mildicut SC (K=21 dan). Osim navedenih pripravaka moguće je primijeniti pripravke na osnovi bakra: Cuprablau, Champion, Neoram i dr. U iznadprosječno vrućem i suhom drugom dijelu ljeta bakarni pripravci mogu negativno utjecati na aromu nekih vinskih sorata (npr. Sauvignon, Muškat žuti). Primjena bakra u integriranoj proizvodnji grožđa je ograničena na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone!

Protiv uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator) upotrijebiti jedan od pripravaka: Nativo WG, Dynali, Luna experience, Talendo,  Postalon 90 SC, Crystal, Collis i Falcon EC.

Ukoliko se na bobicama primijete simptomi pepelnice preporučujemo primijeniti pripravak Falcon 460 EC ili Luna Experience SC. Većina pripravaka za suzbijanje pepelnice grožđa ima propisanu karencu za vinske sorte od 35 do 42 dana, izuzetak su noviji pripravci Dynali EC (K=21 dan) i Luna Experience (K=14 dana)!

Moguće je u zadnjim zaštitama planirati primjenu kombinacije sumpornih fungicida (npr. Chromosul, Kosavet, Thiovit Jet i sl.). Ukoliko se primjenjuju sumporni pripravci upozoravamo da pri temperaturama zraka iznad 25ᴼC mogu uzrokovati fitotoksičnost. Većina fungicida dopuštenih za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu ima za vinske sorte u pravilu dužu karencu nego za stolne ili jestive sorte grožđa. Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata u kombinaciji sa sumpornim pripravcima, produžuje se karenca  za vinske sorte grožđa i iznosi 56 dana.

Primjenu specifičnih botriticida npr. Cantus, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC i Teldor SC 500 u narednom razdoblju potrebno je prilagoditi početku promjene boje i/ili mekšanja bobica.

U vinogradima gdje su vidljive posljedice suše preporučamo primijeniti energetske biostimulatore: Drin, Megafol, Polyamin, Amalgerol.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis