Obavijest proizvođačima jabuka! 21.07.2017.

Meteorološki uvjeti povoljni su za sekundarno širenje  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Za zaštitu od krastavosti mogu  se primijeniti fungicidi kontaktnog mehanizma djelovanja na osnovi: mankozeba (Dithane DG Neotec, Dithane M-45 Mankozeb, Star 80 i dr.), kaptana (Kastor, Kapetan 80 WG Scab 80 WG, Merpan 80 WDG i dr.), ciprodinila ( Chorus 50 WG, Chorus 7 WG), strobilurina (Stroby DF, Zato WG 50) ili kombinirane pripravke: Zato plus, Narivo WG, Luna Expirience, Tercel.

Uvjeti toplog i sparnog vremena također pogoduju širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje pepelnice mogu se primijeniti pripravci:  Stroby, Zato 50 WG, Narivo 75 WG ili Luna Experience . U nasadima gdje je moguće  preporuka je da se  mehanički odstrani dio izboja koji je zaražen kako bi se smanjio infektivni potencijal.

Također je potrebno i redovito suzbijanje  jabučnog savijača (Cydia pomonella), a za zaštitu može se primijeniti jedan od insekticida: Mospilan 20 SP, Reldan 22 EC, Calypso SC 480,   Coragen 20 SC ili  Affirm .

Preporučamo da obratite pozornost na broj dozvoljenih primjena fungicida tijekom  jedne vegetacijske godine  te da vodite računa o karenci.

Također važno je da se  zbog zaštite pčela prije primjene insekticida obavi košnja voćnjaka te ukoliko je to moguće da zaštitu provedete u večernjim satima kada pčele ne lete.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis