Obavijest proizvođačima jabuke ! 20.07.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke proteklo je 20 dana .U tom periodu nisu zabilježene veće količine oborina,a za slijedećih dva dana na nekim dijelovima županije postoji manja mogućnost pojave lokalnih oborina, tako da je potrebno izvršiti zaštitu  protiv krastavosti ( Venturia inaequalis)  i to fungicidima  preventivnog djelovanja  :kaptan CAPTION 80 WG, KAPETAN 80 WG, MERPAN 80 WDG, KASTOR ,SCAB 80 WG),  ditianon (DELAN 700 WDG , DELAN PRO), mankozeb (DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, MANFIL 75 WG,MANFIL 80 WP), metiram (POLYRAM DF) , ciprodinil ( CHORUS 50 WG ,CHORUS 75 WG) ili kombinirane pripravka ( TERCEL ili ZATO PLUS)

U  zaštiti od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci na bazi sumporastrobilurina (STROBY DF, ZATO 50 WG) ili kombinirani pripravci (NATIVO 75 WG, LUNA EXPERINCE). Kombinirani pripravci ili  pripravci na bazi strobilurina i koriste se za suzbijanje  obje bolesti.

I dalje se prati let leptptira jabučnog savijača zabilježen je u najvećem broju početkom mjeseca srpnja tako da je potrebno ponoviti tretiranje nekim od navedenih insekticida: RELDAN 22 EC, MOSPILAN 20 SP,  AFFIRM, CORAGEN 20 SC ili CALIPSO SC 480.

I dalje pratiti pojavu grinja i voditi računa da je uporaba akaricida dozvoljena jedan put tijekom vegetacije.

Kod odabira sredstava voditi računa o karencama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis