Obavijest poljoprivrednicima! 19.07.2017.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisifolia L. vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.) dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova)  redovito uklanjati  i suzbijati ambroziju primjenom agrotehničkih, mehaničkih i kemijskih mjera. Za neprovođenje  tih mjera propisane su novčane kazne, a inspekcijski nadzor nad provedbom mjera provode fitosanitarna, šumarska i poljoprivredna inspekcija.

Uklanjanje ambrozije svakako su dužni provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima.

Ambrozija ili partizanka je korov koji najčešće izaziva peludnu hunjavicu i alergijsku astmu. Da bi smanjili koncentraciju polena u zraku potrebno je sustavno provoditi suzbijanje ambrozije od njenog nicanja. Na velikim i poljoprivrednim površinama najčešće se uništava primjenom herbicida. Manje površine se mogu kositi, a pojedinačne biljke je najbolje iščupati s korijenom.

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis