Obavijest voćarima! 18.07.2017.

U nasadima jabuka tijekom ljetnih mjeseci potrebno je provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama koje su najčešće lokalnog karaktera.

Za zaštitu od krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se primijeniti fungicidi kontaktnog mehanizma djelovanja na osnovi: mankozeba, kaptana, ciprodinila, strobilurina ili dr.

Toplo vrijeme pogoduje razvoju pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha). Za njeno suzbijanje mogu se primijeniti pripravci: Nativo 75 WG, Stroby WG, Zato 50 WG ili Luna Experience. Navedeni pripravci registrirani su i za suzbijanje krastavosti.

U nasadima jabuka bilježi se aktivni let jabučnog savijača (Cydia pomonella), a za zaštitu od ovog štetnika može se primijeniti jedan od insekticida: Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Reldan 22 EC, Affirm ili Mospilan 20 SP.

Voditi računa o karenci i o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Prilikom tretiranja insekticidima vodite računa o zaštiti pčela!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis