Obavijest proizvođačima jabuka! 18.07.2017.

Razdoblje od posljednje preporuke za zaštitu jabuka obilježilo je vruće i sparno vrijeme s povremenim olujnim nevremenima lokalnog karaktera te je u sjevernim i zapdnim dijelovima županije palo oko 30 litara kiše. Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju toplo i sparno vrijeme s povremenim lokalnim pljuskovima koji će omogućiti sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) osobito u voćnjacima s vidljivim simptomima na listu. Toplo i sparno vrijeme veoma pogoduje i širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U ovom periodu prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuke primjenom fungicida površinskog mehanizma djelovanja: na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG),  mankozeba (Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), ciprodinila (Chorus 50 WG, Chorus 75 WG), strobilurina (Stroby DF, Zato WG 50) ili kombinirani (Zato plus, Tercel, Luna Expirience, Nativo WG).

Preventivnu zaštitu potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su ljeti uglavnom lokalnog karaktera.

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna Experience). Pripravci na bazi strobilurina i navedeni kombinirani pripravci registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Tijekom ljetnih mjeseci stalno bilježomo let leptira jabučnog savijača(Cydia pomonella) te preporučamo voćarima da redovito obavljaju suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480, Reldan 22 EC ili Mospilan 20 SP.

Podsjećamo voćare u integriranoj proizvodnji da se drže ograničenja u vezi maksimalnog broja tretiranja pojedinim pripravcima, kao i ostalih ograničenja navedenih u Tehnološkim uputama za integriranu poljoprivrednu proizvodnju. Upotreba akaricida u integriranoj proizvodnji dozvoljena je samo jednom u vegetaciji.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis