Obavijest voćarima! 14.07.2017.

Proizvođače  jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  i  primjene jedan preventivni fungicid: Bellis, Zato 50 WG, Zato Plus, Delan 700 WDG, Delan PRO,  Captan 80 WG  Dithane M-45, Mankozeb, Folpan 80 WDG,  Polyram DF.

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca ( Anarsia lineatella) upotrijebiti:  Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Imidan  50 WG.

Na sortama bresaka  u dozrijevanju, voditi brigu o karenci pripravka.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis