Obavijest vinogradarima! 14.07.2017.

Vinogradarima  savjetujemo izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i  pepelnice (Uncinula necator).

Od fungicida protiv plamenjače savjetujemo primjenu : Profiler, Polyram DF, Antracol WG 70, Mildicut 25 SC, Electis WG, Dithan M-45, Dithan DG Neotec.

Protiv pepelnice u  vinogradima  savjetujemo primjenu: Systhane 24 E,  Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Nativo,  Collis, Vivando, Talendo, Talendo Exstra, Postalon 90 SC, Luna expirience,  Fond 12 E, Topas 100 EC uz dodatak  fungicida na bazi močivog sumpora: Sumpor SC, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80.

Na postavljene žute ljepljive ploče nalazimo ulov američkog cvrčka.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis