Obavijest ratarima! 14.07.2017.

Započela je žetva žitarica. Proizvođače žitarica upozoravamo da je prije skladištenja ovogodišnjeg uroda potrebno očistiti prostor za skladištenje, a ukoliko je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je i provesti njegovo tretiranje ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja u cilju zaštite od štetnika za vrijeme njihovog skladištenja.

Za navedene namjene dozvoljena su slijedeća sredstva:

Actellic 50 EC – za suzbijanje skladišnih štetnika, prije skladištenja pšenice to isključivo pomoću uređaja za ravnomjerno tretiranje pšenice na transportnoj traci. Nije dovoljno učinkovit na vrstu – žitni kukuljičar (Rhizopertha dominica). 

Acttellic dimni generator – za primjenu u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda, za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica.

K-Obiol EC 25 – za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama (ovisno o dozi za izravno tretiranje žitarica trajnost zaštite može trajati 6 mjeseci i 12 mjeseci) i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda. 

Kofumin 77 UL – primjenjuje se pri unošenju žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir)  u skladište nerazrijeđeno posebnim strojevima za tretiranje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojevima za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

Kofumin 308 EC –  insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika prilikom unošenja žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u skladište ili u praznim skladištima.

Silico – Sec – ubraja se u fizikalne insekticide. Tretirati treba samo zrnje s manje od 14,5% vlage jer se na vlažnijem zrnu učinak smanjuje.

Koristi se na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika)  ili kurativno (nakon pojave štetnika) i u praznim skladištima, mlinovima, silosima i podnim skladištima.

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis