Obavijest poljoprivrednicima! 14.07.2017.

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obvezu uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisifolia) sa svojih poljoprivrednih   površina ( oranice, livade, vrtovi i drugo), uključujući  i rubove parcela, poljske putove, rubove šuma i sl.

Ambrozija je vrlo agresivan korov, a uz to i jaki alergen  te je zbog toga njezino višekratno suzbijanje tijekom godine propisano Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisifolia L.

Provođenje mjera suzbijanja ambrozije kontrolira fitosanitarna, poljoprivredna i šumarska inspekcija, a  za neprovođenje  tih mjera propisane su novčane kazne.

Osobito skrećemo pažnju korisnicima državnih potpora na važnost obveznog suzbijanja ambrozije jer  je to propisano  Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, kojih su se dužni pridržavati.

Suzbijanje ambrozije potrebno je provoditi više puta tijekom sezone, prije cvatnje iste. Moguće je primijeniti neku od mehaničkih metoda ( čupanje, košnja, i sl) ili kemijske metode ( herbicidi).

                                                                                              Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis