Obavijest maslinarima! 14.07.2017.

Na kontrolnim punktovima bilježimo bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) nižeg intenziteta. Ovisno o zadnje izvršenim tretiranjima, preporučamo protiv maslinine muhe započeti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. Predlažemo primjenu pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT). Metodom mamaca suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Preporučamo maslinarima da u nasade objese žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje) a u narednom razdoblju poželjno je i procjenjivati zarazu ploda (pregled 100 plodova). Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Kurativno tretiranje (tretiranje širom) opravdano je kod 10-15% napadnutih plodova (jaje+ličinka).

Iako je najosjetljivije razdoblje ploda na napad maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) gotovo iza nas i dalje treba biti na oprezu!

Ako je potrebno, suzbijanje provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

Za procjenu stanja i zdravstveni pregled nasada registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis