Obavijest vinogradarima! 13.07.2017.

Posljednja uputa za treću zaštitu vinograda upućena je prije tjedan dana (6.7. 2017.)! U danima od 4.-11. srpnja bilježili smo vrlo vruće dane s rasponom najvišim temperaturama zraka od 30,0° do 36,3°C!

Nažalost, u popodnevnim satima tijekom prekjučerašnjeg dana (11.7. 2017.) olujno nevrijeme s tučom zahvatilo je dijelove zapadnog i središnjeg Međimurja, a naročito područje općine Štrigova i pojedine lokalitete drugih općina (npr. Sveti Martin na Muri, Selnica, Vratišinec, Podturen, Domašinec) i gradova Mursko Središće i Čakovec! Na nekim je lokalitetima općine Štrigova olujni vjetar i katastrofalna tuča oštetila vinograde i ostale biljne usjeve (uz prvi procijenjeni raspon oštećenja 30-100 %) (npr. Sveti Urban, Železna Gora, Tupkovec, Orehovčak, Trnovčak, Jurovčak, Grabrovnik i dr.)! Naknadno je tijekom noći 11./12. srpnja o.g. zabilježen grmljavinski pljusak (uz oborine u rasponu 15-25 mm), a u narednom razdoblju ponovno očekujemo vrlo toplo i sparno meteorološko razdoblju uz promjenu vremena  tijekom narednog vikenda (lokalne pljuskove)!

Koje mjere zaštite poduzeti u vinogradima oštećenim tučom?!

Tuča vrlo jakog intenziteta s olujnim vjetrom može u svega nekoliko minuta uništiti vinogradarski trud, pa prije nego započnemo sanacijom štete valja imati na umu slijedeće spoznaje i iskustva dobivene tijekom katastrofalnih tuča zabilježenih 2008. i 2009. godine:

  1. Tuča osim izravnih šteta na grožđu smanjuje i aktivnu lisnu površinu, te oštećuje mladice. Ako su jače oštećene još zelene mladice tada se djelomično zaustavi ili potpuno prekine normalno kolanje vode s hranjivima. Pri procjeni štete od tuče > 50 % zaustavlja se rast i razvoj preostalog grožđa u trajanju 20 i više dana, a pri tuči slabijeg intenziteta taj je razvoj poremećen do 14 dana. Osim količine na taj je način narušena i očekivana kvaliteta preostalog uroda!
  1. Nakon katastrofalne tuče (štete 85-100 %) oštećeno trsje nastoji iz "spavajućih" pupova i zaperaka obnoviti lisnu površinu. Ta "obnova" ima prednost pred razvojem grožđa, pa je zadaća vinogradara nakon tuče pospješiti rast nove asimilacione površina kako bi zaostajanje preostalog uroda bilo što manje.
  1. Tuča poskupljuje ukupne godišnje troškove zaštite od uzročnika bolesti, jer su zaperci i mlado lišće jako osjetljivi na plamenjaču (Plasmopara), a oštećeno grožđe na plijesan (Botrytis)! Naknadno se (narednih sezona) u jače oštećenim vinogradima razvija apopleksija („esca“) trsja (naročito na vinskoj sorti Sauvignon)!

4.Iskustva su dokazala da je nakon tuče vinogradima dobro pomoći "dopuštenim dopingom", odnosno folijarno stimulirati rast i razvoj nove zelene površine primjenom pripravaka s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina (naročito ako je tuča zabilježena već krajem svibnja ili tijekom mjeseca lipnja)!

Nakon ovih općenito prikazanih saznanja u praksi su česti upiti vinogradara kada i čime prskati i zaštititi vinograde nakon tuče?! Staro je vjerovanje da odmah nakon tuče (do 48 sati nakon zabilježenih šteta) treba primijeniti bakarne fungicide, ali novija iskustva izbjegavaju ovu praksu. Bakarni su fungicidi u integriranom vinogradarstvu posljednjih dvadesetak godina doživjeli značajnu reviziju (ograničenje), pa je njihova ukupna godišnja primjena u vinogradima dopuštena samo na potrošnju 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha. Bakar je teški metal, pa je zbog mogućih štetnih ostataka u moštu i ometanja vrenja njegova karenca u vinogradarstvu s 21 dan povećana na 35 dana! Jače doze bakarnih fungicida "šokantno" djeluju na vinovu lozu, a bakarne fungicide u pravilu ne miješamo s folijarnim "energetskim" pripravcima koji na vrlo brzi način nadomještaju potrebnu hranu. Poželjno je nekoliko dana nakon tuče vinovoj lozi prskanjem dodati tzv. biljnih stimulatora (biognojiva) s naglašenim sadržajem aminokiselina, huminskih kiselina i vitamina koji se na hrvatskom tržištu mogu kupiti u pripravcima: npr. Amalgerol (0,25 %), Bioplex (0,05 %) Folifertil Ultra (0,5 %), Drin (0,05-0,075 %), Megafol (0,2 %), PolyAmin (0,15 %), Trainer (0,25 %) i slično. U sorata zbijenih grozdova osjetljivih na nedostatak magnezija i osjetljivih na kiselu trulež, poželjno je već nakon cvatnje započeti folijarnu tretiranje hranjivima s naglašenim sadržajem kalcija i magnezija! Moguće ih je istovremeno koristiti s kvalitetnijim fungicidima za suzbijanje bolesti vinove loze.

Jedan od bitnih čimbenika pri izboru fungicida za tretiranje vinograda nakon tuče je razvojni stadij vinove loze i broj dana koji je prošao od posljednje zaštite nasada od najopasnijih bolesti: plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe). Ako je od posljednje redovne zaštite proteklo 10 ili više dana, a nasad je oštetila tuča tada pri izboru fungicida protiv plamenjače do sredine srpnja (velika opasnost od peronospore na mladom lišću i zapercima) biramo kombinirane pripravke koji sadrže jednu djelatnu tvar koju biljka usvaja preko preostalih zelenih organa (npr. dimetomorf, cimoksanil, M-metalaksil, benalaksil, mandipropamid, iprovalikarb i sl.) i površinsku djelatnu tvar folpet rad što boljeg zacjeljivanja rana. To su primjerice pripravci Forum Star DF (0,2 %) (2 kg/ha), Curzate-F SC (0,25 %) (2,5 lit./ha), Ridomil Gold Combi 45 WG (0,2 %) (2,0 kg/ha), Fantic-F WP (0,25 %) (2,5 kg/ha), Mikal Premium F (0,3 %) (3,0 kg/ha), Pergado-F WG (0,25 %) (2,5 kg/ha) i sl.

Navedenim kombiniranim pripravcima protiv plamenjače treba dodati jedan od kombiniranih polu-sustavnih pripravaka protiv pepelnice, npr. Collis SC (0,04 %) (0,4 lit./ha), Dynali EC (0,065 %) (0,65 lit./ha), Falcon EC (0,04 %) (0,4 lit./ha), Luna Experience SC (0,04 %) (0,4 lit./ha) ili Nativo WG (0,02 %) (0,2 kg/ha), odnosno noviji fungicid Kusabi SC (0,02 %) (0,2 lit./ha) i sl.!

Voditi računa o dosadašnjem izboru pripravaka i ograničenjima o najvećem broj dopuštenih aplikacija jednim te istim sredstvom za zaštitu bilja na istoj površini tijekom jedne sezone!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ako je od zadnje redovite zaštite protiv plamenjače ili peronospore proteklo 5-7 ili manje dana, tada je nakon tuče radi zacjeljivanja rana moguće koristiti neke površinske ili kontaktne pripravke (izvanredna aplikacija između treće i četvrte zaštite nakon cvatnje!), npr. folpet (npr. Folpan 80 WDG, Solofol 80 WDG, Futura 50 WP) (1,25-2,5 kg/ha). Protiv pepelnice je navedenim površinskim ili kontaktnim fungicidima potrebno dodati jedan od sumpornih fungicida (npr. Chromosul, Cosavet, Kalinosul, Thiovit Jet, Kumulus i sl.) (0,2-0,25 %)(2-2,5 kg/ha).

Ako je treća zaštita nakon cvatnje po preporuci od 6. srpnja 2017. obavljena neposredno prije ili 1-2 dana prije tuče, moguće je u narednim danima ne provoditi mjere aplikacije, a razmak redovite četvrte zaštite nakon cvatnje smanjiti na 10-11 dana od prethodne!

Većina navedenih fungicida protiv plamenjače i pepelnice imaju propisanu relativno dugu karencu za vinske sorte loze (od 35 do 42 dana), pa je njihova primjena do sredine srpnja opravdana bez značajnih ograničenja!

Rezom je moguće odstraniti jače oštećene (prelomljene) mladice, a nakon zaštite i primjene energetski bogatih pripravaka najbolje je "maknuti se iz oštećenih nasada" 10-tak dana! Tek krajem mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g. (ili u četvrtoj redovnoj zaštiti od plamenjače nakon cvatnje) preporučujemo u vinskim sortama ranije epohe dozrijevanja birati isključivo pripravke čije karenca za vinske sorte ne prelazi 21-35 dana!

Treba planirati i primjenu specifičnog botriticida u vrijeme početka dozrijevanja grožđa (početak promjene boje bobica) (npr. Cantus DF, Teldor SC, Switch WG i sl.).

Pri štetama od tuče katastrofalnih razmjera s procjenom šteta većih od 80 % upitna je sama opstojnost nasada. Sve preostalo grožđe se na takvom trsju preporučuje odstraniti, kako bi nasad preostalu energiju usmjerio na preživljavanje, odnosno kako bi preostale mladice zarasle rane i pravovremeno dozorile. Samo toplo i dovoljno sunčano razdoblje krajem ljeta i početkom jeseni, uz blagu zimu s najnižim temperaturama koje ne padaju ispod vrijednosti -15ºC jamči tako oštećenim nasadima uspješno prezimljenje. U slučaju vlažnog razdoblja takve je nasade potrebno i duže štititi od peronospore (još tijekom rujna). Tučom oštećene mlade nasade (sadnja 2016. i 2017.) treba pregledati stručna osoba i po jačem oštećenje odrezati jako oštećene mladice, kako bi loza iz pričuvnih pupova što prije potjerala nove izdanke. Ako pak tuča ošteti vinograde tijekom kolovoza ili početkom rujna tada pri sanaciji rana biramo isključivo fungicide (i njihove kombinacije) koje svojim ostacima (reziduima) na grožđu ne ometaju vrenje (ako određeni postotak grožđa nakon tuče ostaje na trsju) (uz poštivanje karence za vinske sorte grožđa samo 21 dan).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis