Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka za mjere zaštite sredinom srpnja! 12.07.2017.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 13 dana (29.06. 2017.)! U zadnji danima lipnja o.g. u središnjem je dijelu Međimurja palo 25,6 mm u zapadnom dijelu 48,2 mm a u istočnom dijelu 24,4 mm!

O sredine prvog tjedna mjeseca srpnja o.g. dnevne su temperature porasle na vrijednosti veće od 30°C (zadnjih 8 dana najviše su temperature zraka svakodnevno u rasponu od 30,0° do 36,3°C). U takvim je uvjetima moguć razvoj palež plodova jabuka u nasadima koji nisu pokriveni mrežom protiv tuče!

Nažalost, u popodnevnim satima tijekom jučerašnjeg dana (11.7. 2017.) olujno nevrijeme s tučom zahvatilo je dijelove zapadnog i središnjeg Međimurja, a naročito područje općine Štrigova i pojedine lokalitete drugih općina (npr. Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Podturen, Domašinec)! Na nekim je lokalitetima općine Štrigova olujni vjetar i katastrofalna tuča oštetila sve biljne usjeve (npr. Sveti Urban, Železna Gora, Tupkovec, Orehovčak, Trnovčak, Jurovčak i dr.)! Naknadno je tijekom protekle noći (11./12. srpnja o.g.) zabilježen grmljavinski pljusak, a u narednom razdoblju ponovno očekujemo vrlo toplo i sparno meteorološko razdoblju uz promjenu vremena  tijekom narednog vikenda (lokalne pljuskove)!

Posljednjih nekoliko noći su vrlo tople s rasponom temperatura od 18,5° do 21,4°C. Relativna vlažnost je vrlo visoka, npr. u nasadu jabuka pokrivenim mrežom protiv tuče relativna vlažnost je svih dana u mjesecu srpnju veća od 90 % (na mjernom lokalitetu uz rijeku Muru), a u višegodišnjim nasadima na otvorenom prostoru prosječna vlažnost zraka tijekom mjeseca srpnja o.g. iznosi gotovo 85 %!

Količina padalina u mjesecu srpnju o.g. je tijekom prvih 11 dana je bila vrlo mala (<5 mm), pa nismo bilježili kritične uvjete za uzročnike bolesti koji za svoj razvoj zahtijevaju veće količine oborina i dugotrajnije vlaženje biljnih organa (npr. Venturia, Monilinia, Botrytis, Colletotrichum), ali su vrlo povoljni uvjeti za razvoj pepelnice jabuka (Podosphaera)! No, oborine zabilježene proteklih 24 sata na nekim su lokalitetima značajno promijenile ovakvu zdravstvenu procjenu! Moguće u nasadima jabuka koji se u proteklom razdoblju navodnjavaju kišenjem postoji opasnost od jačeg razvoja alternarijske pjegavosti (Alternaria spp.)!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina još uvijek sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera).

U prethodnim preporukama vlasnicima nasada jabuka sa većim štetama od proljetnih niskih temperatura u sustavu reducirajućih mjera zaštite navodimo kombinaciju mikrobioloških i kemijskih mjera zaštite od najvažnijih uzročnika bolesti lišće! Ponavljamo uputu da u nasadima gdje su urodi jabuka uništeni proljetnim smrzavanjem (21. i 22. travnja 2017.) u narednom ljetnom razdoblju tek nakon 40-60 mm zabilježenih oborina preporučujemo primijeniti neki površinski organski fungicid registriran za suzbijanje krastavosti lišća: npr. sredstva na osnovi dodina, ditianona, kaptana, folpeta ili iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, propineb, metiram, ciram) u propisanim količinama (ditiokarbamati ukupno zajedno najviše 3x; dodin najviše 2x tijekom jedne sezone, kaptan najviše 3x, folpet najviše 4x tijekom jedne sezone!).

Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u kojima nisu zabilježene značajne štete od proljetnih niskih temperatura, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan) ili Polyram DF (K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana), Nativo WG (K=14 dana), Luna Experience SC (K=14 dana)  i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana).

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana! Voditi računa o najvećem broju dopuštenih primjena pojedine djelatne tvari tijekom jedne sezone na istoj površini!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U nasadima oštećenim tučom (11.7. 2017.) prednost dajemo primjeni pripravka Zato Plus WG (1,5 kg/ha)!

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x.

O karenci sredstava za zaštitu bilja naročito voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g.!

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla u većini je nasada jabuka u proteklom razdoblju bilo potrebno provesti suzbijanje fitofagnih grinja: crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (posebice na sortama Braeburn, Gala, Crveni delišes i sl.) te hrđaste grinje (Aculus) (posebice na sorti Jonagold)!

Nadalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) – prema letu leptira nema jasne granice između prve i druge generacije ovog štetnika! U nasadima jabuka još smo bilježili aktivni let breskvina savijača (Cydia molesta) i jedne vrste savijača kožice ploda (Archips podana)! U protekloj smo preporuci najavili pojavu leptira druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) čije se nove mine na netretiranim stablima razvijaju posljednjih tjedan dana!

Stoga je u narednom je razdoblju nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  nametnika samo u nasadima gdje nisu zabilježene štete od proljetnih niskih temperatura zraka! U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana), Reldan 22 EC (1x, K = 21 dan), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

U zadnjim zaštitama jabuka prednost dajemo insekticidima kraće karence (npr. Affirm,  Runner, Mospilan, Calypso)!

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

U nasadima krušaka redovito pratiti populaciju i po potrebi poduzeti mjere usmjerenog suzbijanja ljetne populacije kruškine buhe (Psylla pyri).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis