Obavijest proizvođačima kupusa 12.07.2017.

Iznad polja kupusa uočavaju se  bijeli leptiri. To su leptiri malog i velikog kupusara                  (kupusnog bijelca). Leptiri su bijeli sa tamnim pjegama na vrhovima krila i pjegama na prednjim krilima. Pregledom biljaka kupusa uočene su njihove gusjenice i vidljive štete.  Gusjenice velikog kupusara su žućkasto zelene sa crnim pjegama i rijetkim dlakama. Nešto manje od njih su gusjenice malog kupusara koje su zelenkaste sa žućkastom prugom. Hrane se mekim dijelovima lista, pa od listova može ostati samo glavna žila.

Pregledom biljaka uočava se i pojava kupusne lisne uši (sivozelene boje i prekrivena je voštanom prevlakom pepeljaste boje), kupusnih buhača i kupusnih stjenica.

Preporučuje se pregled biljaka i u slučaju pojave određenog štetnika izabrati insekticid za zaštitu, pazeći na period do berbe tj. poštivajući karencu za rani kupus koji je bere krajem srpnja:

BIOBIT WP (Bacillus thuringiensis) – kupusni bijelac, K- 7, kupus za kiseljenje K- 14 dana

CHESS 50 WG (pimetrozin) – lisne uši, K- 7 dana

LASER (spinosad) – kupusna sovica, leptiri, K- 3

AVAUNT EC (indoksakarb) – kupusni bijelac, mali kupusar, kupusna sovica, K-3

ALVERDE (metaflumizon) – kupusna sovica, kupusni moljac, kupusni bijelac, K- 3

ROGOR 40 (dimetoat) – lisne uši, kupusni buhači, gusjenice, K-14

PERFEKTHION (dimetoat) – lisne uši, tripsi, K-42

CALINOGOR (dimetoat) – lisne uši, K- 21 (42 dana)

DECIS 2,5 EC (deltametrin) – kupusni štitasti moljac, kupusna lisna uš, kupusna sovica,  mali kupusar, kupusni moljac, kupusni bijelac, trips, K-14 dana

DECIS 100 EC (deltametrin) – kupusni bijelac, kupusna sovica, sovice pozemljuše, kupusna lisna uš, kupusni moljac, K-7 dana

FASTAC 10 EC (alfa – cipermetrin) – staklenički štitasti moljac, kupusna lisna uš, kupusna sovica,  mali kupusar, kupusni moljac, kupusni bijelac, trips, kupusni buhači, sovice, K-14 dana

KARATE ZEON (lambda-cihalotrin) – lisne uši, povrtna sovica, kupusna sovica, kupusni bijelac, staklenički štitasti moljac, K-21

SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) – kupusni moljac, kupusni bijelac, K- 7 dana

VANTEX (gama cihalotrin) – kupusni bijelac, kupusni moljac, kupusna lisna uš, K-14 dana

NURELLE D (cipermetrin) – kupusni bijelac, kupusni buhač; K- 21 dan

CHROMOREL D (cipermetrin) – kupusar, kupusni buhač; K-21 dan

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni sredstava za zaštitu bilja, te ih koristiti prema uputama.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis