OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA-TUČA! 12.07.2017.

Varaždinsku županiju ponovno je zahvatilo olujno nevrijeme popraćeno tučom. Preporučamo svim poljoprivrednicima koji su bili pogođeni tučom da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila  rane koje su sada  postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

U vinogradima stradalima od tuče  za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) preporučamo pripravke:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP,   Shavit F ili pripravke na bazi bakra. Uz te pripravke potrebno je dodati i preparate koji suzbijaju pepelnicu vinove loze (Erysiphe necator) poput Crystal,  Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Collis,  Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Fond 12 E  i dr.  Na bobama koje su oštećene tučom postoji  opasnost od razvoja  sive truleži ili botritisa te je stoga preporuka da u takvim vinogradima koristite i neki od botricida: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus,  Swich 62,5 WG ili Pyrus 400 SC.

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovu kaptana: Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG  ili  Kastor.

Svim preparatima preporuča se dodati neki od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, AminoVital  i  sl. Preparate  primijenite u roku od 24 sata od nastale štete radi boljeg oporavka biljaka te se preporuča ponovna primjena  biostimulatora  kroz  5-7 dana.

Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju, ponajviše ako ćete koristiti bakrene preparate. Također kod izbora biostimulatora  pazite na mogućnost miješanja sa zaštitnim sredstvima. Bakar se  ne miješa sa biostimulatorm Drin!

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis