Obavijest poljoprivrednicima! 12.07.2017.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 2007. godine donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) – (NN 72/07). Ovom Naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Ovim putem upozoravamo sve vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi i korisnici potpora i Mjera ruralnog razvoja jer su dužni poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti (SMR) i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) na svim površinama u korištenju.

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički ili kemijski (uporabom herbicida).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (izaziva alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (sprječavanje daljnjeg širenja).                                                                                                    

Za neprovođenje mjera uklanjanja ambrozije predviđene su kaznene odredbe. Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih Naredbom provode poljoprivredna, šumarska i fitosanitarna inspekcija.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: Marina.Buketa@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis