Obavijest voćarima! 11.07.2017.

Vruće i sparno vrijeme s povišenom relativnom vlagom zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera pannosa) na breskvama i nektarinama. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka  Luna experience ( dozvola na breskvi , K= 3 dana) , Indar (K= 3 dana) , Nativo  WG (K= 7 dana) navedeni pripravci  pružaju  zaštitu i od uzročnika truleži ploda (Monilinia sp). Za zaštitu od uzročnika pepelnice moguće je koristiti i jedan od pripravaka : Crystal (dozvola breskva i nektarina ,K-14 dana), Domark (dozvola breskva K-14 dana) Fond 12 (nektarina, K-7 dana).  

Na šljivama je zamijećena zaraza uzročnikom hrđe (Tranzschelia pruni-spinosae) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum). Za zaštitu od oba uzročnika registriran je pripravak Futura 50 WP .

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka. Nasade redovito pregledavati te  po potrebi napraviti tretiranje .Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Actara 25 WG ( dozvola na breskvi i nektarini, K-14 dana), Calypso ( dozvola na breskvi, nektarini, K-14 dana), Mospilan 20 SP (dozvola na breskvi K-14 dana).

 Za suzbijanje crvenog voćnog pauka  i štetnih grinja na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina,K- 14 dana),  Envidor  SC 240 (dozvola na breskvi, nektarini K-14 dana, , šljiva K-21 dan),  Vertimec  018 EC ,Vertimec  Pro ( breskva, nektarina K-14 dana, šljiva 28 dana).

Na opažačkim mjestima  love se breskvin savijač (Cydia molesta) , breskvin moljac (Anarsia lineatella),šljivin savijač (Cydia funebrana) iznad gospodarskog praga štetnosti. U narednim danima potrebno je  planirati zaštitu od navedenih štetnika jednim od pripravaka : Coragen 20 SC (dozvola breskva, nektarina, šljiva K-14 dana, Affirm (dozvola na breskvi i nektarini K- 7 dana), Runner  (dozvola breskva, K-7 dana), Avaunt EC (breskva K-7 dana).

Upozoravaju se proizvođači da se prilikom primjene sredstva za zaštitu bilja pridržavaju upute na etiketi i strogo paze na karencu !

Zbog visokih temperatura preporučamo uporabu jednog od pripravaka antistresnog učinka s dodatkom aminokiselina. Navedeni pripravci imaju pozitivan učinak na biljke uslijed temperaturnih šokova, suše i stresa. Pripravci se mogu naći pod trgovačkim imenima: Megafol, Poly-amin, Drin, Siapton, Bio-algeen  S-92 i sl.  Za potpuni učinak potrebno je ponovi tretiranje nakon 15 dana.

Ponovo skrećemo pozornost proizvođačima bresaka i nektarina o obvezi zbrinjavanja i uništavanja plodova zaostalih nakon berbe u roku 24 sata sukladno Akcijskom planu suzbijanja voćne muhe na području doline Neretve.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

 

 

Pripremi za ispis