Obavijest voćarima! 10.07.2017.

Prije najavljenih oborina u iduća dva do tri dana savjetuje se preventivna zaštita nasada jabuka i krušaka od uzročnika  krastavosti jabuka i kruška (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) te pepelnice (Podosphaera leucotericha) na jabuci.

Zaštitu jabuka i krušaka protiv krastavosti obavite s jednim od sljedećih pripravaka: Dithane M-45, Dithane, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80, Merpan 80, Captan 80, Merpan 50, Kastor, Polyram DF, Antracol. 

Zaštitu protiv pepelnice na jabukama obavite s jednim od pripravaka na bazi sumpora kao što je: Sumpor 80 SC, Chromosul 80, Cumulus DF ili sl.

Zabilježen je let leptira minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Savjetuje se pregled voćnjaka pa ako se uoče 2 do 3 mine po listu obavezno treba izvršiti i insekticidnu zaštitu pripravkom poput: Coragen 20, Calypso 480, Runner 240 SC, Imidan 50 WG ili sl.

Isto tako zaštitu treba obaviti protiv druge generacije jabučnog savijača (Cydia pomonella) pripravkom: Coragen 20, Runner 240, Calypso 480, Mospilan 20, Imidan 50 ili Insegar 25.

 Neka spomenuta sredstva imaju dozvolu za suzbijanje oba spomenuta štetnika, a isto tako će suzbiti i možebitnu prisutnost lisnih ušiju.

Proizvođačima šljiva savjetujemo zaštitu protiv druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrane) pripravkom:  Coragen 20, Decis 100 ili Insegar 25.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Break Thru, Etalfix Pro, Inex, Dash HC i sl.

Zaštitu nasada obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 25oC. Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na mogući broj tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis