Obavijest vinogradarima! 10.07.2017.

Vinova loza ulazi u fazu razvoja nakupljanja šećera u bobice, a uvjeti za razvoj bolesti i štetnika su vrlo povoljni. Zato je potrebno izvršiti zaštitu vinograda.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ, Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP,  i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

Zamjećen je let druge generacije grožđanih moljaca pa bi zaštitu trebalo obaviti pripravkom poput Affirm, Coragen ili Laser.

Vrijeme je i za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) kao opasnog prenositelje fitoplazme vinove loze. Ova mjera je obavezna radi poštivanja „Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ NN 46/2017 od 12. svibnja 2017. Za suzbijanje ovoga štetnika registrirani su slijedeći pripravci: Nurelle D, Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Asset, Sumialfa 5 FL, Cythrin max i Chromorel D.  

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 25oC.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na mogući broj tretiranja istim sredstvom u jednoj vegetacijskoj sezoni. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis