Obavijest maslinarima! 10.07.2017.

Ovisno o lokalitetu, sortimentu i kondiciji nasada plodovi su dosegli veličinu od 6 do 9 mm. Lokalno bilježimo napad maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis). Upućujemo maslinare da REDOVITO-MINIMALNO JEDNOM TJEDNO pregledavaju nasade na pojavu ovog štetnika. Kod manjih plodova napad je teže uočljiv jer plodići vrlo brzo crne i otpadaju, posebice pri visokim temperaturama, što kod neredovitih pregleda može promaknuti. Kod kasnijih napada simptomi se lakše uočavaju. Intenzitet pojave svrdlaša može biti različit ovisno o lokalitetu, ovisno o okolišu, ovisno o redovitosti provođenja mjera zaštite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obratiti pažnju na simptome napada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzbijanje je potrebno je provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

Za procjenu stanja i zdravstveni pregled nasada registrirana gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis