Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana! 07.07.2017.

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka upućena je početkom treće dekade mjeseca lipnja o.g. (21.6. 2017), odnosno prije 16 dana.

Nakon što smo na svim lokalitetima u danima 19.-24. lipnja o.g. bilježili iznadprosječno vruće dane s najvišim temperaturama od 31° do35,5°C u zadnjoj dekadi proteklog mjeseca u nekoliko smo navrata bilježili olujno nevrijeme s obilnim padalinama, jačim vjetrom i ponegdje tučom slabijeg do srednjeg intenziteta. Tada je na području središnjeg Međimurja palo 55-56 mm a u istočnom dijelu Županije 41,6 mm (područje općine Donji Kraljevec)! Zadržavanje vlage na lisnim organima (bez navodnjavanja kišenjem ili orošavanjem) tijekom mjeseca lipnja o.g. na lokalitetima uz riječne doline (npr. uz Dravu) trajalo je 8.380 minuta!

Takvi su uvjeti u posljednjih 20tak dana pogodovali širenju plamenjače luka (Peronospora destrucor)  u epidemijskim razmjerima na nezaštićenim usjevima luka dugog dana uzgajanog sadnjom lučica!

Zbog jutarnjih rosa (naročito na lokalitetima uz riječne doline) i mogućeg navodnjavanja usjeva kišenjem ili orošavanjem još su uvijek povoljni uvjeti za sekundarni razvoj plamenjače luka, naročito u usjevima uzgajanim izravno iz sjemena!

U narednom razdoblju ponovno očekujemo vrlo vruće ljetno razdoblje s najvišim temperaturama zraka oko 33°C!

Stoga ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana ("proljetni luk") uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.

Prema izboru pripravaka navedenih u Tablici 1. preporučujemo nastaviti provođenje redovite mjere zaštite proljetnog luka od plamenjače i drugih štetnih organizama! U narednim danima prednost pri izboru fungicida dajemo pripravcima koji sadrže kurativne djelatne tvari (npr. M-metalaksil u pripravku Ridomil Gold MZ Pepite i sl.). U kritičnim je godinama plamenjaču luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett, Etalfix Pro i slično)!

Budući zadnjih dana ponovno mjerimo najviše dnevne temperature zraka veće od 30°C (a isto očekujemo u naredna 4 dana), uvjeti su vrlo pogodni za množenje ljetnih štetnika luka! Stoga u narednim danima preporučujemo nadalje pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka – naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka primjerice ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana) (vidi Tablicu 1.). U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 50 % očekivanog promjera te u završnim mjerama zaštite dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5  kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana (vidi Tablicu 1.).

Protiv truleži glavica luka potrebno je planirati barem 2 preventivne zaštite ovisno o promjeru glavica, oborinama (navodnjavanje kišenjem) i karencama dopuštenih fungicida. Višekratnom primjenom fluazinama (npr. Shirlan SC) protiv plamenjače luka, posredno se smanjuje napad truleži glavica luka (Botrytis spp.)! U završnim zaštitama luka od uzročnika plamenjače koristiti i pripravke s kraćom propisanom karencom (npr. Infinito SC) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za suzbijanje bolesti i štetnika u usjevima lukovičastog povrća.

Fungicidi

Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

 

 

Polyram DF

luk vlasac-hrđa

1,2 kg/ha

K=14 dana

Nativo 75 WG

hrđa

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria,Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

 

Infinito SC

plamenjača

1,6 lit./ha

K= 7 dana

Luna Experience

hrđa, pjegavost

0,6 lit./ha

 

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

 

Folio Gold SC

plamenjača, palež

2 lit./ha

K=14

Insekticidi

Laser

duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana

Fastac 10 SC

zelena uš, sovice

0,15 lit./ha (2x)

 

Karate Zeon

duhanov trips

 0,16 lit./ha (2x)

 

Cythrin Max

 

0,1 lit./ha (2x)

 

Rogor 40 EC

duhanov trips

0,5-0,6 lit./ha (2x)

 

Calypso SC

tripsi

0,2 lit./ha (2x)

K=21 dan

Actara WG

tripsi

0,2 kg/ha (1x)

 

Vertimec 018 EC

poriluk – trips

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis