Obavijest proizvođačima kukuruza! 07.07.2017.

Na poljima kukuruza u Podravini zabilježena je vrlo brojna populacija odraslih oblika kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera) koja se ovih se dana hrani listovima kukuruza te svilom i polenom. U usjevima koji još nisu u stadiju svilanja i metličanja, kukuruzna zlatica se intenzivno hrani listovima pa čak progriza mekano vršno lišće kukuruza u nastojanju da dođe do metlice i polena.

Odrasle zlatice se od kraja lipnja hrane na biljkama kukuruza te su zbog njihove velike brojnosti jasno vidljive štete na listovima i svili kukuruza. Smatra se da više od 20 kukuruznih zlatica po klipu može napraviti značajnu štetu i umanjiti prinos, osobito kada je svila pojedena prije oplodnje. No nikako ne smijemo zaboraviti da glavnu štetu čine ličinke zlatice na korijenu kukuruza. Ličinke se hrane korijenom kukuruza, a kukuruz zbog oštećenog korijena gubi čvrsti oslonac te se uslijed vjetra ili težine klipa ruši na tlo. Nažalost, korijen kukuruza je već oštećen!

Kukuruzna zlatica tijekom ljeta odlaže jaja u tlo na parcelama kukuruza na kojima se hrani. Ta će jaja prezimiti u tlu, a narednog proljeća će se iz njih razviti ličinke koje oštećuju korijen kukuruza pa pod težinom klipa ili zbog jakog vjetra dolazi do povijanja stabljike ili potpunog polijeganja kukuruza, a prinos može biti prepolovljen.

Najvažnija mjera kojom nastojimo izbjeći štetu je plodored. Poljoprivrednici koji su sada uočili velik broj zlatica u polju kukuruza,  naredne godine na toj parceli ne smiju ponovno posijati kukuruz.

U Hrvatskoj postoje i insekticidi registrirani za suzbijanje odraslih zlatica. Većina ih je iz skupine sintetskih piretroida (Decis 100 EC, Deca 25 EC, Scatto, Rotor super), jedan je na bazi acetamiprida (Mospilan 20 SG) te pripravak Ampligo (kombinacija klorantraniliprola i lambda-cihalotrina). No, zbog visine biljaka kukuruza vrlo je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju.

Osim toga, zbog vrlo visoke temperature zraka, a maksimalni će se iznosi u narednim danima penjati i do 37 °C, djelotvornost insekticida na bazi sintetskih piretroida vrlo kratko traje te će i učinkovitost na kukuruznu zlaticu biti smanjena. Vjerojatno će već dan ili dva nakon provedene zaštite u usjev doletjeti nove kukuruzne zlatice kao da suzbijanje nismo ni obavili.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis