Obavijest proizvođačima krastavaca ! 07.07.2017.

Od štetnih insekata najveći problem kod uzgoja krastavaca  na otvorenom predstavljaju lisne uši ( Aphididae) . Štetni insekti zaštićenih prostora  osim lisnih ušiju su: trips (Thripidae) , obični crveni pauk ( Tetranichus urticae), štitasti moljac ( Trialeurodes vaporariourum) te lisni mineri. U godinama sa ovako vrućim ljetima moguća je pojava pauka i kod vanjskog uzgoja krastavca. Sredstva za suzbijanje ovih štetnika navedena su u tablici 1.

Tablica 1:Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje štetnika na krastavcu na otvorenom ili u zaštićenom prostoru ovisno o dozvoli.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Štetnik

Karenca

tiametoksam

ACTARA 25 WG

staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci),

lisne uši (Aphididae)

 

 

3

tiakloprid

CALYPSO SC 480

lisne uši

3

pimetrozin

CHESS 50 WG

Štitasti moljac ,lisne uši

3

imidakloprid

CONFIDOR SL 200

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci)

14

acetamiprid

MOSPILAN 20 SP

 

 

MOSPILAN 20 SG

lisne uši (Aphididae),

kalifornijski trips

(Frankliniella occidentalis)

Lisne uši

     

                  3

alfa-cipermetrin

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

 

 

DIREKT

staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum),

duhanov štitasti moljac

(Bemisia tabaci),

zelene breskvina uš (Myzus persicae)

lisne uši (Aphididae),

   sovice (Spodoptera sp.)

 štitasti moljac

 

 

7

 

 

 

 

 

14

deltametrin

DECA 25 EC

ROTOR SUPER

DECIS 2,5 EC

Štitasti moljci,lisne uši i dr

Lisne uši, sovice

Lisne uši,tripsi

3

 

3

lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

lisne uši

(Aphididae),

lisne sovice

(Mamestra spp.),

resičari(Thripidae),

staklenički štitasti moljac

(Trialeurodes vaporariorum)

 

 

 

3

pirimikarb

PIRIMOR 50 WG

lisne uši (Aphididae)

 

flonikamid

TEPPEKI 500 WG

pamukova lisna uš

(Aphis gossypii)

3

abamektin

KRAFT 18 EC

crveni pauci

(Tetranychus spp.),

kalifornijski trips

(Frankliniella occidentalis)

lisni mineri

(Liriomyza spp.)

grinje(Acarina)

 

 

 

3

 

VERTIMEC 018 EC

lisni mineri

(Liriomyza spp.),

Tripsi (Frankliniella spp.),

crveni pauci (Tetranychus spp.)

 

 

3

spinosad

LASER

Kaliforniski trips i lisni mineri

3

Ememrktin benzoat

AFFIRM

sovice

3

Najznačajnije bolesti koje  javljaju kako u uzgoju krastavaca u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru su:

Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  pepelnice krastavca , koja od bolesti će se javiti u većoj mjeri ovisi o vremenskim prilikama.

Plamenjača se može prepoznati po žućkastim okruglim pjegicana na licu lista, dok se  na naličju može vidjeti sivi“ mašak“. Nakon posmeđenja tkivo ne ispada . Moguća je pojava  i  bakterijoze

 ( Pseudomonas spp.) kod koje se javljaju uglate pjegice bez pojave maška na naličju lista te tu dolazi do ispadanja tkiva.

Pepelnice se mogu pojaviti kao Sphaerotheca fuliginea kod koje  na listovima nalazimo pepeljasto sivu prevlaku ili u vidu bijeličaste prevlake Erysiphe cichoracearum.

Kod uzgoja  krastavca u zatvorenom prostoru može se pojaviti i siva plesan (Botrytis cinerea).

U tablici 2 navedeni su fungicidi koji imaju dozvolu za suzbijanje bolesti. Najbolja primjena je prije pojave samih simptoma. Kod izbora preparata voditi računa o karencama.

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

       Dozvole

 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 CHAMPION    FLOW SC

CHAMPION 50 WG

NORDOX 75 WG

plamenjača

uglata pjegavost lista

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice

Krastavac/ samo na početku vegetacije

 

Preparati na bazi sumpora

CHROMOSUL 80

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

 

pepelnica

 

 Krastavac/

preventivno

Propineb

ANTRACOL WG 70

plamenjača i antracnoza

krastavac

Azoksistrobin

ORTIVA

plamenjača

 

pepelnice

krastavac zaštićeni prostor

 

Mandipropamid

REVUS

plamenjača

krastavac

Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ

plamenjača

krastavac,

 

 

Difenkonazol

 

DIFCOR

AGRO

koncentrična pjegavost,pepelnica

krastavac

Fenbukonazol

INDAR 5 EW

pepelnica

krastavac

Meptil-dinokap

KARATHANE GOLD 350 EC

pepelnica

krastavac,dinja lubenica

Bupirimat

NIMROD 25 EC

pepelnica

lubenica krastavac,dinja,lubenica

Tetrakonazol

DOMARK 40 ME

pepelnice

krastavac,dinje,lubenice,tikvice

 

Ciazofamid

 

RANMAN 400 SC

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

 

 

krastavac

krastavac za preradu

 

krastavac,krastavac za preradu

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO

plamenjača

krastavac

Benalaksil

Mankozeb

GALBEN M

plamenjača

krastavac

Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

plamenjača

 

krastavac

 

 

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG

plamenjača

krastavac

Tiofanat-metil

TOPSIN 500 SC

antracnoza

krastavac zaštićeni prostor

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamenjača

krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Miklobutanil

SYSTHANE 24 E

 

FOND 12 E

pepelnica

krastavac

 

krastavci,

 

Fosetil

ALIETTE FLASH

AVI WG

plamenjača

Krastavac,

 

Trifloksistrobin

ZATO 50 WG

pepelnice

krastavac ( i za preradu)

Krezoksim-metil

STROBY WG

peplnice

Krastavci u zaštićenom

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG

pepelnica

krastavci

Pirimetanil

PYRUS 400 SC

siva plijesan

krastavac zaštićeni prostor

Propamokarb

PROPLANT

plamenjača

krastavac

Fosetil

Propamokarb

PREVICUR ENERGY

plamenjača

tikvenjače

Izopirazam

REFLECT

pepelnica

krastavci u zaštićenom

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamnjača

krastavci,

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis