Obavijest voćarima! 06.07.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu voćaka prošlo je 16 dana. U tom periodu pala je veća količina kiše.

Preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti  jednim od  kontaktnih pripravaka: Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG; Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP; Delan 700 WDG, Delan Pro ili kombinirane pripravke Zato Plus ili Tercel koji suzbijaju krastavost i pepelnicu jabuke.

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C).

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Visoke temperature pogoduju pojavi grinje crvenog voćnog pauka te stoga obratite pozornost na njegovu pojavu. U ovoj fazi razvoja kritičnim brojem smatra se 8-10 pauka po listu ili ako je napadnuto 60% listova. Za suzbijanje primijeniti akaricide: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Zoom 11 SC, Masai.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)hrđe (Tranzschelia discolor).

Protiv šupljikavosti lista registrirani su pripravci  Captan WP 50 i Kostar, a protiv narančaste pjegavosti šljive registrirani su pripravci: Captan WP 50, Kostar, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Protiv hrđe registriran je pripravak Futura 50 WP.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis