Obavijest proizvođačima kupusnjača! 06.07.2017.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju štetnika kupusnjača među kojima trenutno dominiraju kupusni buhači (Phyllotreta spp.), staklenički štitasti moljac (Aleyrodes proletella), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae) te je moguća lokalna pojava kupusne muhe (Delia radicum). Uzgoj suvremenih hibrida i autohtonih sorata poput Varaždinskog zelja nemoguć je bez pravovremene primjene insekticida. Odrasli oblici kupusnog buhača u ovom razdoblju mogu napraviti veće štete na kupusnjačama koje se nalaze u stadiju rasada ili mladih biljaka. Kemijsko suzbijanje potrebno je izvršiti čim zaprijete uništenju više od 10 % lisne površine pripravcima koji su registrirani u Hrvatskoj: Fastac 10 EC, Rogor 40 EC, Nurelle D, Chromorel-D i Cythrin max. U posljednjih nekoliko sezona proizvodnje Varaždinskog zelja, velike ekonomske štete čini staklenički štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella). Preporučamo iznad biljaka vješati žute ljepljive ploče za praćenje bijelih mušica te kemijsko suzbijanje provesti ukoliko se  uhvati 1 odrasli oblik na 100 biljaka. Pripravci registrirani u Hrvatskoj za zaštitu od bijelih mušica su slijedeći: Fastac 10 EC, Karate Zeon, Cythrin max i Movento. Kupusne lisne uši na napadnutim biljkama uzrokuju kovrčanje i deformiranje lišća, biljke zaostaju u rastu i u konačnici propadaju. Pripravci registrirani za suzbijanje kupusne lisne uši su: Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Vantex, Karate Zeon i Chess 50 WG. U usjevima gdje se kupusna muha javlja redovito i jače treba provoditi preventivne mjere zaštite. Ako se prosječno na jednoj biljci nađe po jedno jaje ili ličinka, odnosno ako se nađe više od 4 jaja ili ličinke po kvadratnom metru treba provesti kemijsku zaštitu. Pripravci koji su registrirani za kupusnu muhu na kupusnjačama: Calinogor, Perfekthion i Chromogor. Pri izboru insekticida važno je poštivanje dopuštenja po kulturama, uz pridržavanje propisane karence! Insekticide je potrebno primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.

Osim štetnicima, kupusnjače su podložne i napadu bolesti. Zdravstvenim pregledima rasada primijećeni su simptomi sljedećih bolesti: pjegavosti lišća (Alternaria sp.), plamenjače (Peronospora parasitica) i bakterijske tamne truleži žila (Xanthomonas campestris p.v. campestris). Visoke temperature sa jutarnjom rosom, česta pojava kiše, zalijevanje usjeva kišenjem i nepoštivanje plodoreda mogu uzrokovati pojavu i razvoj prethodno navedenih bolesti. Pripravci registrirani za suzbijanje pjegavosti lišća: Nativo WG (brokula, cvjetača, kupus, kelj pupčar), Signum (kupus, brokula, cvjetača), Ortiva SC (kupusnjače), Score 250 EC (kuusnjače) i Difcor (kupus). Za zaštitu kupusnjača  od plamenjače registriran je pripravak Ortiva SC (K- 14 dana).

Novije selekcije daju tolerantne hibride kupusa, kelja i cvjetače na bakterijske bolesti, a prskanja sredstvima na osnovi bakra daju određene rezultate (bakar je u integriranoj zaštiti povrća dopušten samo jednom u sezoni za folijarno prskanje biljaka). Pripravak Neoram WG registriran je za zaštitu od bakterijske tamne truleži žila. Primjenjuje se kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 – 350 g/100 l vode). Karenca je 20 dana.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis