Koprivničko-križevačke učionice na otvorenom

Iskustvo je pokazalo da je jedan od najbolje prihvaćenih modela prijenosa znanja održavanje „učionica na otvorenom“. Primjeri provođenja preporučene agrotehnike, uz pravilan odabir sortimenta i pravovremeno provedenu primjenu sredstava za zaštitu bilja na oranicama, poljoprivrednicima su mjesto gdje „iz prve ruke“ mogu vidjeti rezultate, ali i razmijeniti  znanja i iskustva, prenoseći ih međusobno i istodobno učeći od stručnjaka – agronoma.

Tijekom mjeseca lipnja međusobnom suradnjom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tvrtki proizvođača/distributera/oplemenjivača sjemena, tvrtki proizvođača sredstava za zaštitu bilja i terenskog savjetodavca, na oranicama širom Podravine održane su dvije „učionice na otvorenom“.

Cilj je bio upoznati sortiment pšenice, uljane repice, lucerne, ali i agrotehniku koju je nužno provoditi da bi se postigao zadovoljavajući prinos i kakvoća.

„Učionice na otvorenom“ ne bi bilo bez susretljivosti poljoprivrednih gospodarstava Čagran iz Virja i Zajec iz Podravske Subotice te tvrtki koje su donirale sjeme i sredstva za zaštitu bilja koja su korištena na oranicama, svima hvala.

Ovaj vid edukacije i prikaza postignutih rezultata u polju nastavlja se i tijekom srpnja. Plan je održati „učionice u polju“ o pravilnoj agrotehnici proizvodnje soje i izboru sortimenta, kalcizaciji tla i ostalim mjerama popravka plodnosti tla (gnojidbi organskim i mineralnim gnojivima i humizaciji tla). Učionice će se održati na području Koprivničko-križevačke županije u drugoj polovici srpnja, nakon završetka žetve uljane repice i strnih žitarica.

mr. sc. Tatjana Međimurec,
viša koordinatorica za ratarstvo