Obavijest voćarima! 04.07.2017.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella) druge generacije :Coragen 20SC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Calypso  SC 480  i Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG.

Protiv minera kružnih mina (Leucoptera scitella) upotrijebiti  jedan od insekticida: Coragen 20SC, Runner 240 SC Mospilan 20 SP, Boxer 200 SL, Kohinor 200 SL,  Calypso  SC 480. 

Proizvođačima šljiva savjetujemo protiv šljivinog savijača (Cydia funebrane) druge generacije  primjenu insekticida, čije  se gusjenice savijača  ubušuju u plodove te uzrokuju „ crvljivost“ i opadanje plodova. Primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Decis100 EC.

Proizvođačima bresaka i  nektarina kasnijih sorti preporučamo protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Decis 2,5 EC,  Kaiso.

Voditi brigu o karenci pripravka.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis