Primjena pripravaka na osnovi aktivne tvari glifosata na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površin 03.07.2017.

Pripravcina osnovi aktivne tvari glifosata registrirani su za različite namjene. Trenutno je na tržištu 13 pripravaka različitih proizvođača: CATAMARAN 360, CIDOKOR PLUS, CIDOKOR MAX, ROUNDUP BIACTIVE, ROUNDUP RAPID, TOTAL TF, GLYPHOGAN, BOOM EFECT , COSMIC, OXALIS, OURAGAN SYSTEM 4, SATELITE, KYLEO. 

Koriste se za suzbijanje korova nakon sjetve (2-3 dana) prije nicanja kultura (kukuruz, suncokret, šećerna repa, krumpir, mrkva), prije sjetve ili sadnje kultura, prije podizanja trajnih nasada, te na zakorovljenim i starim travnjacima, livadama i pašnjacima prije obnove.

U žitaricama se mogu primijeniti prije žetve, ako su usjevi jako zakorovljeni bilo uslijed neuspjele primjene herbicida u ranijim fazama razvoja žitarica ili izrazito kišnog vremena uslijed kojeg je usjev ostao jako zakorovljen. Svrha primjene je olakšana žetve, a primjenjuje se 7 ili 14 dana prije žetve (ovisno koje se sredstvo primjenjuje). Sadržaj vlage u sjemenu u trenutku primjene mora biti ispod 30%. Ako se koristi za pred-žetveno suzbijanje korova u žitaricama slamu ne rabiti za proizvodnju komposta.

Ova sredstva se mogu primijeniti i nakon žetve žitarica na strništima kada su korovi u aktivnom porastu. Ovo tretiranje je najčešće usmjereno na suzbijanje višegodišnjih korova (osjak, slak, kiselica) koji predstavljaju problem za sadnju naredne kulture, pogotovo ako se radi o okopavinskom usjevu.

U trajnim nasadima (voćke, vinova loza) smiju se koristiti kad su nasadi stariji od 3 godine, u jesen nakon berbe ili u proljeće kada su korovi u aktivnom porastu.

Primjenjuju se međuredno u crnogoričnim i bjelogoričnim nasadima nakon sadnje u vegetaciji, te za uništavanje panjeva nakon sječe premazivanjem panjeva 10-20% koncentracijom sredstva.

Najčešća primjena je za uništavanje korova na neobrađenim i nepoljoprivrednim površinama (uz prometnice, željezničku prugu, ograde, u dvorištima, oko zgrada …).

Većina pripravaka na osnovi glifosata ne smiju se koristiti u jezerima, stajaćim vodama, i kanalima za navodnjavanje. Pripravci Roundup biactiv i Oxalis sadrže okvašivač koji nije otrovan za ribe, te se smiju koristiti u ribnjacima i stajaćim vodama. Sredstvo se primjenjuje na kraju vegetativnog razvoja, prije nego vodeni (akvatični) korovi uđu u generativnu fazu. Ne primjenjuju se izravno na vodu, već isključivo na oaze korova koji rastu iz vode.

Doze su različite ovisno o sastavu korovne flore koja se suzbija, pa je za jednogodišnje korove doza  1,5-4 litre/hektar uz utrošak vode od 100-400(600) l/ha, a za višegodišnje 2-12 l/ha uz utrošak vode od 100-400 (600) l/ha. Karence su također različite ovisno o namjeni i pripravku. Sredstva se mogu primjenjivati traktorskim ili leđnim prskalicama, a za primjenu u vodama mogu se koristiti prskalice ugrađene na specijaliziranim plovilima. 

Važno je prije upotrebe određenog sredstva detaljno pročitati priloženu uputu na etiketi, a detaljni podaci o pojedinom sredstvu mogu se pronaći i putem tražilice (FIS baza) na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

dr.sc. Mirna Ceranić
viši stručna savjetnica za zaštitu bilja

Pripremi za ispis