Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina i šljiva o mjerama zaštite 03.07.2017.

Od posljednje preporučene upute za zaštitu koštičavog voća proteklo je 17 dana.

U zadnjoj dekadi proteklog mjeseca lipnja o.g. zabilježene su značajne oborine na području čitave Županije, ali u značajno različitim količinama (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Količina oborina (mm) u lipnju o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

Lokalitet

Ukupno oborina lipanj 2017. (mm)

Zabilježeno oborina od 21.-30.6. 2017. (mm)

Trnovčak

129,0 mm

86,2 mm

Belica

94,4 mm

55,0 mm

Donji Pustakovec

66,8 mm

41,6 mm

Orehovica

125,4 mm

56,0 mm

Najviše je kiše padalo na pojedinim lokalitetima zapadnog središnjeg dijela Međimurja uz rijeku Dravu (lokalitet Orehovica). Značajno manje je kiše padalo u istočnom području središnjeg dijela Međimurja (lokalitet Donji Pustakovec). U narednih nekoliko dana očekujemo vrlo vruće i sparno razdoblje, s najvišim temperaturama zraka između 27° i 32°C.

Protekle lipanjske oborine, uz narednu sparinu i vrućinu još uvijek pogoduje razvijaju bolesti lišća i plodova koštičavog voća, npr. pepelnice (Sphaerotheca), krastavosti (Venturia), šupljikavosti lišća (Stigmina), te smeđe truleži plodova (Monilinia), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma).

Najbrojnije populacije štetnih leptira u koštičavom voću (npr. breskvin savijač i šljivin savijač) (Cydia molesta i Cydia funebrana) zabilježili smo u danima 16.-30. lipnja o.g.! Ovi uzročnici "crvljivosti plodova" naknadno uzrokuju jaču pojavu truleži (Monilinia).

VAŽNO: Mjere ljetne zaštite koštičavog voća vrlo se razlikuju u nasadima gdje nisu zabilježene velike štete od proljetnih niskih temperatura u odnosu na voćnjake gdje su urodi voća u potpunosti dana 21. i 22. travnja o.g. uništeni smrzavanjem!

Također, ljetne mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća dozrijevaju i već traje berba, pa takva stabla i/ili dijelove nasada tijekom ubiranja plodova ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Stoga u nasadima bresaka, nektarina i šljiva u narednim danima valja planirati mjere zaštite samo u sortama kasnije epohe dozrijevanja, čija berba započinje tek krajem mjeseca srpnja ili početkom kolovoza.

Prednost u nasadima gdje postoje urodi koštičavog voća dajemo u narednom razdoblju fungicidima kraće karence navedenim u Tablici 2.!

Tablica 2. Neki fungicidi dopušteni za primjenu u koštičavom voću protiv truleži plodova (Monilinia spp.) sa vrlo kratkom karencom u našoj zemlji:

Pripravak

Dopuštenje u voćnim vrstama

Najveći broj primjena u sezoni

Karenca

Chorus 50 WG

breskva, nektarina, marelica, šljiva

2x

7 dana

Indar 5 EW

breskva, marelica, trešnja, šljiva

2x

3 dana breskva i trešnja

Luna Experience SC

breskva, trešnja

3x breskva; 2x trešnja

3 dana

Nativo 75 WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja

3x

7 dana

Signum DF

koštičave voćke

3x

7 dana

Switch WG

breskva, nektarina, šljiva, trešnja, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve, marelice

7 dana

Teldor 500 SC

breskva, trešnja, šljiva, marelica

3x trešnje, šljive; 2x breskve; 4x marelice

3 dana breskve, trešnje, šljive, marelice

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Od zadnjeg tjedna lipnja o.g. ponovno bilježimo veću brojnost leptira uzročnika "crvljivosti" plodova bresaka i nektarina (naročito uz šume na lokalitetima u gornjem Međimurju). Nešto je brojnija populacija breskvina savijača (Cydia molesta), a letom završava prva generacija breskvina moljca (Anarsia lineatella)!

Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika crvljivosti plodova (Cydia molesta) voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom sezone). Svakako u sortama bresaka kasnijih rokova dozrijevanja prednost dajemo u narednom razdoblju pripravcima Affirm WG (0,3-0,4 %) (K=7 dana), Runner SC (0,04 %) (K=7 dana), Mospilan (0,015 %) (K=14 dana) i Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana).

Još od početka mjeseca lipnja o.g. bilježimo i jači let ljetne generacije šljivina savijača (Cydia funebrana). Upravo je druga (ljetna) generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa u narednim razdoblju preporučujemo planirati njegovo usmjereno suzbijanje, naročito na sortama šljiva koje dozrijevaju krajem srpnja ili tijekom kolovoza! Izbor insekticida je u šljivama značajno manji nego u breskvama i nektarinama, a prednost u narednom razdoblju dajemo pripravku Coragen SC (0,016-0,02 %) (K=14 dana). Protiv truleži plodova istovremeno je moguće dodati jedan od fungicida navedenih u zadnjim zaštitama kasnijih sorata dozrijevanja bresaka i nektarina (npr. Chorus, Indar EW, Nativo WG, Switch WG, Teldor SC).

*Karenca (K) je najmanji broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova!

U nasadima koštičavog voća gdje su proljetnim smrzavanjem zabilježene apsolute štete uroda voća tijekom ljetnog razdoblja preporučujemo prednost od fungicida dati djelatnoj tvari dodine (Chromodin WP), te obaviti barem jednu aplikaciju mjesečno kako bi se izbjegao prijevremeni gubitak lišća zbog biljnih bolesti. U tim nasadima od štetnih organizama kontrolirati populaciju lisnih uši, te po potrebi koristiti specifične aficide (npr. Pirimor WG, Teppeki WG).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis