Obavijest vinogradarima! 03.07.2017.

Oborine na praćenim lokalitetima zabilježene agroklimatskim stanicama.

 

LOKALITET

 

količina oborina 30.06./01. 07. mm/m²

Srednje vrbničko polje

48,1 mm

Gornje vrbničko polje

58,5 mm

Jurandvor

46,7 mm

Vinodol

57,8 mm

Ovisno o zadnje izvršenoj zaštiti preporučamo ponoviti usmjerenu zaštitu vinograda protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Zbog opasnosti od kasne plamenjače preporučamo primjenu pripravaka FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, SPHINIX EKSTRA 685 WDG, ORVEGO, EQUATION PRO WG ili CURZATE F.

Protiv pepelnice preporučamo primijeniti pripravke FALCON EC 460, COLLIS SC, DYNALI EC, LUNA EXPERIENCE SC, VIVANDO,TALENDO, FOLIAR 250 EC ili DOMARK ME.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Informativne radionice o Zlatnoj žutici vinove loze ovaj tjedan u UTORAK 04.07.2017. u Vinariji Pavlomir s početkom u 10.00 sati i ČETVRTAK 06.07.2017. Zvoneće, Udruga Jarbola u 18.00 sati.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis