Obavijest vinogradarima! 30.06.2017.

Vinogradarima  savjetujemo izvršiti zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator), zelenog botritisa( Botritys cinerea ) i američkog cvrčka(Scaaphoideus titanus). Od zadnje preporuke vinogradarima u našoj Županiji palo je od 28 do 40 l kiše m². Stoga preporučujemo primjenu sistemičnih fungicida protiv  plamenjače: Forum Star, Acrobat MZ WG, Ridomil Gold Combi 45,  Melody Duo 66, 8 WG, Galben M, Cursate F, Pergado MZ,  Mikal Premium F Mikal Flash, Verita.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) u  vinogradima  savjetujemo primjenu: Systhane 24 E,  Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Nativo,  Collis, Vivando, Talendo, Talendo Exstra, Postalon 90 SC, Luna expirience,  Fond 12 E, Topas 100 EC uz dodatak  fungicida na bazi močivog sumpora: Sumpor SC, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80.

U fazi zatvaranja grozda samo u zonu grozda kao i na lokacijama gdje je bilo tuče preporučujemo primijeniti fungicid protiv uzročnika truleži ( Botritys cinerea): Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Privilege ili Cantus. Gdje je bilo tuče  fungicid protiv truleži  kombinirati s pripravkom na bazi aminokiselina( Drin, Polyamin…).

Vrijeme je suzbijanja američkog cvrčka!

Ministarstvo poljoprivrede Uprava za hrani i fitosanitarnu politiku donijelo je Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze –Flavescence doree (FD) za 2017. godinu. Prema njoj svi posjednici vinove loze- profesionalci, hobisti i građani s nekoliko trsova vinove loze u nezaraženom području (a to je naša Požeško-slavonska županija) dužni su pratiti pojavu američkog cvrčka (praćenjem unazad nekoliko godina, znamo da ga imamo u srednjem ulovu)  i suzbijati ga dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja u RH. Vrijeme je za  drugi tretman primjene insekticida na  sve vinske  i stolne sorte vinove loze  i to jednim od registriranih insekticida: Actara 25 WG, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel –D, Cythrin max, Reldan 22 EC i Asset. 

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela.

Apeliramo   na sve posjednike vinove loze: rasadničare, profesionalce, hobiste i građane naše Županije da izvrše ovo drugo preventivno tretiranje vinove loze protiv američkog cvrčka (Scaaphoideus titanus) kako bi smanjili njegovu brojnost i smanjili opasnost od pojave i širenja ove najopasnije bolesti vinove loze.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis