Obavijest proizvođačima rajčice ! 30.06.2017.

Kod pregleda rajčice na vanjskom uzgoju do sada su primijećeni simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) , no promjenjivo vrijeme u posljednjih nekoliko dana može pogodovati  i pojavi plamenjače (Phytophthora infestans) . U uzgoju rajčice u zatvorenom prostoru javlja se i više problema sa   sivom plijesani (Botrytis cinerea) t . Tijekom ove sezone na rajčicama je bilo dosta simptoma koji su vrlo slični virozama, no u većini slučajeva , radilo se o fiziološkim poremećajima .

Prije izbora preparata potrebno je izvršiti pregled kako bi se odabrao odgovarajući fungicid. Zbog pojave simptoma ovih bolesti pri izboru odabrati fungicide sistemičnog djelovanja i obratiti pozornost na karence.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Dozvole za bolesti

Doza l,kg/ha

     Karence / dani

Benalaksil

Galben M

Fantic-M

Galben-C

plamenjača

2-3

2,5

5-6

14

3

14

Metalaksil –M

 

Ridomil gold MZ  pepite

plamenjača

0,25 %

 

14 rajčica u polju

7 rajčica u zaštičenom prostoru

Metalaksil –M

 

Bakar

 

Ridomil gold R

plamenjača

do 5kg

 

3

Azoksistrobin

Ortiva

plamenjača

baršunasta plijesan

pepelnica

0,48-0,96

3

Azoksistrobin

+

difenkonazol

Ortiva top

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

0,8-1

7

Trifloksistrobin Tebukonazol

Nativo 75 WG

pepelnica

0,2-0,3

3

Flutriafol

Pointer

pepelnica

0,075 – 0,15%

1

Famoksadon
+
cimoksanil

Equation pro

plamenjača

0,4

7

Ciazofamid

Ranman 400 SC

Ranman top

plamenjača

0,2

0,5

3

Difenkonazol

Difcor

koncentrična pjegavost

siva pjegavost

baršunasta plijesan

pepelnica

0,4-0,5

7

Mandipropamid

Revus

Pergado MZ

plamenjača

0,4-0,6

2,5

3

14

Cimoksanil

Cursate B WG

plamenjača

3

14

Zoksamid

Electis WG

plamenjača

koncentrična pjegavost

 1,5-1,8

 7

 

Tetrakonazol

Domark ME 40

Pepelnica

barš.plijes

60-120 ml na 100 l

60-120 ml na 100 l

4

Izopirazam

Reflect

Pepelnica

1

1 rajčica u zaštić. prostoru

Tiofanat-metil

Topsin 500 SC

baršunasta plijesan

 

0,15 %

 

3

Propamokarb

Cimoksanil

Proxsanil 450 SC

plamenjača

2,5

3

Mankozeb

Cimoksanil

Nautile DG

plamenjača

2

3

 

Iprodion

Driza WG

Sabueso

Siva plijesan

1,5-2

1,5

3

fenheksamid

Teldor SC 500

siva plijesan

bijela trulež

1-2

4

fludioksonil

Switch 62,5 WG

siva trulež

bijela trulež

60-100g/100lvode

3

boksalid

Signum

siva plijesan

pepelnica

0,1-0,15%

3

pirimetanil

Pyrus 400 SC

Scala

siva plijesan

0,2 %

3

 

Od štetnika primijećena je pojava lisnih ušiju, štete od lisnih sovica , pojava štitastih moljaca i manja pojava lisnih minera. U manjim plastenicima gdje je kombinacija više kultura na nekim lokacijama uočena je jaka pojava grinja.

Prije izbora fungicida izvršiti pregled i prema utvrđenom štetniku i jačini napada izvršiti odabir sredstva.

U tablici 2 su navedeni insekticidi koji imaju dozvolu za tretiranje rajčice.

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Doza l,kg/ha
Koncentracija

Karenca/dani

Tiametoksam

Actara 25 WG

Neke vrste lisnih ušiju

Štitasti moljci

 0,015-0,02%

0,02-0,03 %

  3

Metaflumizon

Alverde

sovice

južnoamerički moljac rajčice

1

3

Indoksakarb

Avaunt 15 SC

Avaunt EC

sovice

0,25

3

Emamektin benzoat

Affirm

Južnoamerički moljac, kuk.sovica

 

3

Tiakloprid

Calypso SC 480

Lisne uši

0,03 %

3

Deltametrin

Decis 2,5 EC

Scatto

Rotor super

 

 

Deca 25

Lisne uši, sovice, kukuruzni moljac, štitasti moljac, trips

 

            „

0,3-0,5

 

 

 

 

0,5

 

3

Alfa -cipermetrin

Fastac  10 EC

Lisne uši

Štitasti moljci

0,15

0,3

14

Lambda-cihalotrin

Karate zeon

Lisne uši i drugi grizući i sisajući insekti

Štitasti moljac

0,15

0,2

3

Klorantraniliprol

Lambda-cihalotrin

Ampligo

Južnoamerički moljac, kuk.sovica,lisne uši

0,4

3

Dimetoat

Rogor 40

Lisne uši

0,5-0,6

21

Cipermetrin 

Klorpirifos

Chromorel  D

Nurelle D

Sovice na listu i plodu

Krumpirova zlatica

0,8

5

Flonikamid

Teppeki 500 WG

Neke vrste lisnih ušiju

0,1-0,12

3

Pirimikarb

Pirimor 50 WG

Lisne uši

0,04-0,06%

7

Spinosad

Laser

Lisni mineri

0,03.0,05 %

3

 

 

 

Abamektin

Vertimec 018 EC

 

 

 

 

Kraft 18  EC

Tripsi

Lisni mineri

Hrđasta grinja rajčice

Crveni pauci

 

Lisni mineri

Kalifornijski trips

Južnoamerički moljac rajčice

0,06-0,075 %

 

 

 

 

0,08 -0,1 %

0,75-1,2

 

7

 

 

 

 

 

Imidakloprid

Bxser 200 SL ,

Kohinor 200 SL,

Dali,

Confidor 200 SL

 

staklenički štitasti moljac

 

0,1 %

7 raj.zaštićneni

prostor

Actamipirid

Mospilan 20 SG

Štitasti moljac

250 g/ha

7 raj.zaštićneni

prostor

Piriproksifen

Pyxal

Brai

Štitasti moljci

0,05-0,075%

3 raj.zaštićneni

prostor

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

Štitasti moljac,lisni mineri, krum zlatica, tripsi

2-3

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis