Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 29.06.2017.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 15 dana (14.06. 2017.)! U mjesecu srpnju o.g. se nastavlja trend vrlo sparnog (prosječna vlaga zraka na lokalitetima uz riječne doline veća je od 90 % – naročito u višegodišnjim nasadima: voćnjacima i vinogradima!), sunčanog i toplog razdoblja (prosječna temperatura zraka 21°C). Vrlo vruće razdoblje zabilježili smo u danima 19.-24. lipnja o.g. s najvišim temperaturama zraka na većini mjernih lokaliteta 31°-35,5°C! U danima nakon 23. lipnja o.g. u nekoliko smo navrata (23., 25., 28., te noću 28./29. lipnja o.g.) lokalno bilježili ljetne kratkotrajne (ali ponegdje obilne) grmljavinske pljuskove (na lokalitetima središnjeg i zapadnog dijela Županije dana 23. i 25. lipnja je zabilježena tuča slabijeg do srednjeg intenziteta, sa jačim naletima vjetra)! Na nekim je lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije  u posljednjih 6 dana palo 50-70 mm oborina! Slično vremensko razdoblje s najvišim temperaturama 30-tak°C i moguće lokalne pljuskove očekujemo tijekom narednog vikenda!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, toplina i sparina još uvijek sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera).

U nasadima gdje su urodi jabuka uništeni proljetnim smrzavanjem u narednom ljetnom razdoblju tek nakon 40-60 mm zabilježenih oborina preporučujemo primijeniti neki površinski organski fungicid registriran za suzbijanje krastavosti lišća: npr. sredstva na osnovi dodina, ditianona, kaptana, folpeta ili iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, propineb, metiram, ciram) u propisanim količinama (ditiokarbamati ukupno zajedno najviše 3x; dodin najviše 2x tijekom jedne sezone, kaptan najviše 3x, folpet najviše 4x tijekom jedne sezone!).

Od kraja mjeseca lipnja i početka srpnja započinje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, te se iste više ne preporučuju kemijski tretirati.

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka u kojima nisu zabilježene značajne štete od proljetnih niskih temperatura, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). Zadnjih se sezona pojavljuju i novije bolesti: alternarijska pjegavost i trulež plodova (Alternaria spp.), a od protekle 2016. u plantažnim nasadima (kod sorata Jonagored, Zlatni delišes) pronalazili smo i zvjezdastu pjegavost (Marssonina)! U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan) ili Polyram DF (K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana), Nativo WG (K=14 dana), Luna Experience SC (K=14 dana)  i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana).

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke preporučujemo dodavati i pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x.

O karenci sredstava za zaštitu bilja naročito voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i tijekom mjeseca kolovoza o.g.!

U danima 18.-22.6. 2017. zabilježili smo masovno otpadanje crvljivih plodova ranih sorata netretiranih jabuka (Cydia pomonella) od prve generacije ovog štetnika. Nastavlja se let jabučnog savijača i naročito breskvina savijača (Cydia molesta). Aktivni su i leptiri savijača kožice ploda Archips podana, a od 1.-26.6. 2017. lovili smo i leptire prve generacije kukuruzna moljca (Ostrinia nubilalis). Tek smo evidentirali manju brojnost leptira druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

U narednom je razdoblju nadalje potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške protiv najvažnijih tehnoloških  nametnika samo u nasadima gdje nisu zabilježene štete od proljetnih niskih temperatura zraka! U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (1x, K = 14 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Reldan 22 EC (1x, K = 21 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

U zadnjim zaštitama jabuka prednost dajemo insekticidima kraće karence (npr. Affirm, Coragen, Runner, Mospilan, Calypso)!

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Tijekom dana 21.6. 2017. prvi put smo ove sezone pronašli početno prekomjerno umnožavanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) na dva lokaliteta u središnjem dijelu Županije u nasadima jabuka – osjetljive sorte Braeburn i Gala.

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) redovito u ljetnom razdoblju kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Vrlo visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji dopušteni s ograničenjem slijedeći pripravci (akaricidi): Apollo SC, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC, Zoom SC i Masai WP. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti Idared, Jonagold).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis