Obavijest vinogradarima! 29.06.2017.

Na praćenim lokalitetima noćas bilježimo značajne količina oborina.

 

LOKALITET

 

količina oborina 28/29. 06. mm/m²

Srednje vrbničko polje

31,6 mm

Gornje vrbničko polje

38,7 mm

Jurandvor

46,4 mm

Vinodol

44,8 mm

Dosadašnja zaštita je isprana!!! Čim to vremenske prilike dozvole ponoviti usmjerenu zaštitu vinograda protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Zbog opasnosti od kasne plamenjače preporučamo primjenu pripravaka FORUM STAR, ACROBAT MZ WG, SPHINIX EKSTRA 685 WDG, ORVEGO, EQUATION PRO WG ili CURZATE F.

Protiv pepelnice preporučamo primijeniti pripravke FALCON EC 460, COLLIS SC, DYNALI EC, LUNA EXPERIENCE SC, VIVANDO,TALENDO, FOLIAR 250 EC ili DOMARK ME.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja, voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu SZB podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
E-mail: Karmen.Karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis