Obavijest voćarima! 28.06.2017.

U proteklim danima pale su različite količine oborina na pojedinim lokacijama. Vrijeme je pogodno za razvoj bolesti na koštičavom voću.

Paziti na vrste i sorte koje su u zriobi ili su pred zriobom kod izbora pripravaka i karence ili potpuno izbjegavanja tretiranja radi berbe.

U zaštiti od bolesti mogu se primijeniti pripravci koji djeluju protiv monilije na plodu, šupljikavosti lista i ostalim bolestima koje se javljaju u ljetnom periodu.

Pripravci koji imaju dozvolu u koštičavom voću u ovo vrijeme su:

Teldor 500 SC (a.t. fenheksamid) – breskva i šljiva – protiv truleži ploda

Signum DF (a.t.boskalid) – koštičavo voće protiv truleži plodova

Nativo 75 WG (a.t. tebukonazol+trifloksistrobin) – breskva i nektarina – pepelnica, trulež ploda, šljiva-trulež ploda

Također nastaviti sa zaštitom protiv štetnika – savijača u nasadima bresaka i šljiva:

Coragen (a.t. klorantanilipropil) – dozvola u šljivama, breskvama i nektarinama

Runner 240 SC (a.t. metoksifenozid) breskva protiv moljca i savijača.

Insegar (a.t. fenoskikarb) – koštičavo voće, u zaštiti protiv šljivinog savijača paziti na karencu – 35 dana.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. U ovom periodu obraditi pozornost na karencu.

Obavezno voditi evidenciju o upotrebljenim sredstvima za zaštitu bilja, a korištenu ambalažu propisno zbrinuti (pratiti obavijesti o terminima i mjestima skupljanja ambalaže kroz akciju Prateći list).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis