Obavijest voćarima 28.06.2017.

Toplo i sparno vrijeme i nadalje pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za njeno suzbijanje preporučujemo upotrebu jednog od pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Crystal. Preporučljivo je odstranjivanje i uništavanje zaraženih izboja.

Povremeni pljuskovi pogoduju sekundarnom širenju krastavosti plodova i mrljavosti listova (Venturia inaequalis), stoga je preporućljivo zaštititi nasade jednim od pripravaka s preventivnim, površinskim djelovanjem na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro) ili ciprodinila (Chorus 50 WG, Chorus 75 WG). Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom!

Visoke temperature izrazito pogoduju razvoju crvenog pauka (Panonichus ulmi ) i hrđaste grinje jabuke (Aculus cshlechtendali). Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti pripravci Masai WP,  Zoom SC, Vertimec EC ili Kraft EC.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača (Cydia pomonella) u RH su registrirani pripravci Coragen 20, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Affirm i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
                                                                                    e-mail:Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis