Obavijest voćarima! 26.06.2017.

Visoke temperature i povremeni pljuskovi pogoduju razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Za suzbijanje  pepelnice jabuka koristiti jedan od navedenih pripravaka: Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Luna Eperience, Crystal i dr.

Isto tako vremenski uvjeti pogoduju razvoju čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Preporučujemo preventivnu zaštitu primjenom jednog od navedenog preparata: Dithane M-45, Merpan 80 WDG, Mankozeb, Star 80 WP, Polyram DF Delan 700 WDG, Captan 80 WG i dr.

Pregledati nasad jabuka na pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi). Kritičan broj da bi se vršilo tretiranje je 8-10 pauka po listu. Koristiti jedan od akaricida: Masai, Vertimec 018 Ec,Zoom 11 sc ili Kraft 18 EC.

Zaštitu obaviti u večernjim satima.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i praznu ambalažu zbrinjavati na način kako je propisano pravilnikom.

 

Blaženka Mozer, dipl.ing.agr.
e-mail: Blazenka.Mozer@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis