Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana 23.06.2017.

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka upućena je prije 14 dana (07.6. 2017.). Od kraja prve dekade mjeseca lipnja o.g. pronalazimo prve simptome plamenjače (Peronospora destructor) u usjevima proljetnog luka uzgajanim izravno iz sjemena!

U posljednja dva tjedna na području s najvećim županijskim površinama uzgoja luka dugog dana izravno iz sjemena (općina Donji Kraljevec) palo je vrlo malo kiše (tijekom 5 dana kiša je padala u rasponu 0,2-1,8 mm), a najviše je temperatura zraka u istom razdoblju tijekom 6 dana bila veća od 29°C! U takvim se uvjetima usjevi luka moraju navodnjavati (kišenjem ili orošavanjem)! Vrlo je sparno, uz prosječnu mjesečnu vlažnost zraka 82,4 % a zadržavanje vlage na lišću je tijekom mjeseca lipnja o.g. trajalo barem 6.660 minuta (u usjevima koji nisu bili navodnjavani kišenjem ili orošavanjem)!

Jutros je zabilježen kratkotrajni pljusak lokalnog značaja (u dijelovima središnjeg Međimurja) s oborinama u rasponu 2-16 mm, a isto je moguće u naredna 2-3 dana. Najviše se dnevne temperature zraka u narednih 5-7 dana očekuju u rasponu 30-33°C!

Ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana ("proljetni luk") uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena trenutno su u vrlo osjetljivom stadiju na zaraze plamenjačom.  

U program zaštite luka od plamenjače moguće je jednom u sezoni uvrstiti i dopuštene bakarne fungicide (naročito na poljima koja su navodnjavana kišenjem ili orošavanjem), npr. bakreni-hidroksid (Champion) ili bakreni-oksiklorid (Neoram) i slično.

U kritičnim je godinama plamenjaču luka potrebno redovito suzbijati više puta s razmakom 5-10 dana, a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja (npr. Inex-A, Silwett, Etalfix Pro i slično)!

Zbog porasta temperature zraka na vrijednosti veće od 30°C preporučujemo redovito pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci), naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka primjerice ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana) (vidi Tablicu 1.). U usjevima proljetnog luka iz sjemena kada glavice dostignu 50 % očekivanog promjera dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5  kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana (vidi Tablicu 1.).

U usjevima proljetnog luka iz lučice pri provođenju zadnjih zaštita protiv plamenjače i plijesni (Peronospora, Botrytis) odabrati fungicide propisane karence 7-14 dana!

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena za suzbijanje bolesti i štetnika u usjevima lukovičastog povrća.

Fungicidi

Acrobat MZ WG

(samo luk iz lučice)

plamenjača

2,5 kg/ha (3x)

(najmanji razmak tretiranja 7-14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

plamenjača

1 lit./ha (4x)

K=14 dana

Score 250 EC

pjegavost i hrđa

0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Switch WG

siva plijesan

1 kg/ha (2x)

K=14 dana

Shirlan SC

plamenjača

0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)

K=7 dana

Ridomil Gold MZ Pepite

plamenjača

2,5-3,0 kg/ha (3x)

K=21 dan

Luna Experience SC

hrđa, purpurna pjegavost

0,6-1,0 lit./ha

K=7 dana

Fantic-M WG

plamenjača

2-2,5 kg/ha

K=28 dana

Dithane DG Neotec

luk kozjak – plamenjača

2,1-2,7 kg/ha

K=30 dana

Polyram DF

luk vlasac-hrđa

1,2 kg/ha

K=14 dana

Nativo 75 WG

 

 

 

Signum DF

siva plijesan

1,5 kg/ha

K=21 dan

Ortiva Top

Alternaria, Puccinia

1,0 lit./ha (1x)

K=21 dan

Galben C

plamenjača

5 kg/ha (2x)

K=21 dan

Insekticidi

Laser

duhanov trips

0,12-0,2 lit./ha (4x) (najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)

K=7 dana

Fastac 10 EC

zelena uš, sovice

0,15 lit./ha (2x)

K=7 dana

Karate Zeon

duhanov trips

 0,16 lit./ha (2x)

K=14 dana

Rogor 40 EC

duhanov trips

0,5-0,6 lit./ha (2x)

K=14 dana

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis