Obavijest tržnim proizvođačima korijenastog povrća 20.06.2017.

Posljednja uputa za zaštitu korijenastog povrća (mrkva, peršin, celer) upućena je krajem mjeseca svibnja o.g. (30.5. 2017.)! Od početka mjeseca lipnja na mjernom lokalitetu uz rijeku Dravu (Orehovca) zabilježeno je ukupno 69,2 mm oborina. Vrlo je sparno, s prosječnom vlagom zraka tijekom mjeseca lipnja 82,9%, a senzori vlaženja lišća izmjerili su mjesečno zadržavanje vlage od 5.000-6.400 minuta! Moguće grmljavinsko nevrijeme najavljeno je tijekom sutrašnjeg dana, ali naknadno očekujemo vrlo vruće dane s temperaturama zraka do 34°C.

U takvim uvjetima tržni proizvođači korijenastog povrća obavljaju zalijevanje usjeva kišenjem (orošavanjem), pa već od početka mjeseca lipnja o.g. pronalazimo simptome crne pjegavosti lišća mrkve (Alternaria dauci), a proteklog su tjedna uočena „žarišta“ pjegavosti lista celera (Septoria apii, Cercospora apii)! Prema iskustvima iz prethodnih sezona ranija i jača pojava bolesti lišća korijenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC. Narednih tjedan dana i dalje očekujemo dnevne temperature zraka veće od 30°C, što uz jutarnje rose i povišenu vlažnost zraka naročito pogoduje bržem razvoju bolesti lišća korijenastog povrća!

Stoga proizvođačima preporučujemo pregledati polja i nastaviti preventivnu zaštitu protiv navedenih bolesti.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida u zaštiti usjeva mrkve od paleži i pepelnice lišća:

Fungicidi

Dithane DG Neotec

palež lišća, plamenjača

2,1 kg/ha

K=30 dana

Amistar 250 SC

palež lišća, pepelnica

1,0 lit./ha (4x)

K=10 dana

Nativo WG

palež lišća, pepelnica, bijela trulež

0,3 kg/ha (3x) (minimalno 21 dan između pojedinih aplikacija!)

K=21 dan

Quadris SC

palež lišća mrkve

1,0 lit./ha (4x) (minimalni razmak između tretiranja 7 dana)

K=14 dana

Score 250 EC

pepelnica, palež lišća

0,3-0,5 lit./ha (3x) (najkraći razmak između prskanja 12-18 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

palež lišća i pepelnica

0,8-1,0 lit./ha (2x) (razmak 10-14 dan)

K=14 dana

Ortiva Top SC

pepelnica, palež lišća i crna pjegavost korijena

0,8-1,0 lit./ha

K=14 dana

Difkor EC

palež lišća, smeđa pjegavost, hrđa, pepelnica

0,4-0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Signum DF

palež lišća mrkve

0,75-1 kg/ha

K= 14 dana

 

Tablica 2. Izbor nekih sredstva sa dopuštenjem u našoj zemlji za zaštitu celera:

Fungicidi

Dithane DG Neotec

siva pjegavost

2,1 kg/ha

K=30 dana

Polyram DF

siva pjegavost

1,8 kg/ha

K=21 dan

Score 250 EC, Difkor EC

siva pjegavost

0,3-0,5 lit./ha (4x) (razmak između tretiranja 14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

pjegavost

0,8-1 lit./ha

K=7 dana

Neoram WG

pjegavost

0,25-0,35 % (1x)

K=20 dana

Insekticidi

Vertimec EC, Kraft EC

grinje, tripsi, muhe lisni mineri

0,3-1,2 lit./ha (2x) (razmak između tretiranja 7-10 dana)

K=10 dana

Karate Zeon

lisne uši i drugi insekti

0,15 lit./ha

K=3 dana

Calypso SC

lisne uši

0,2 lit./ha (2x)

K=14 dana

Cythrin Max

štetne gusjenice

0,1 lit./ha (2x)

K=3 dana

Boxer SL

lisne uši

0,4-0,5 lit./ha (2x)

 

 

Tablica 3. Neka sredstva za suzbijanje štetnih organizama dopuštena za primjenu u peršinu:

Fungicidi

Nativo WG

pjegavost lista

0,3 kg/ha (3x) (minimalni razmak između tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Score 250 EC

palež lišća, siva pjegavost

0,5 lit./ha (4x)

K=21 dan

Polyram DF

siva pjegavost

1,8 kg/ha sa 600 lit./ha

K=14 dana

Proplant

plamenjača

3 lit./ha

 

 

U Tablici 2. navedeni su pripravci za zaštitu celera korijenaša (Septoria apii, Cercospora apii), a u Tablici 3. su navedeni pripravci kojima je moguće zaštititi usjeve peršina (Septoria petroselinii, Erysiphe spp.).

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo protekle sezone prvi puta zabilježili jaču populaciju i štete od minirajućih muha (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Broj dopuštenih insekticida u usjevima celera je ograničen (vidi Tablicu 2.), a protiv muha lisnih minera su djelotvorna sredstva na osnovi abamektina (Vertimec, Kraft) koja uspješno suzbijaju i koprivinu grinju (Tetranychus urticae).

Usjeve celere korijenaša s porastom dnevnih temperatura u narednim tjednu započeti redovito kontrolirati na moguću prvu pojavu koprivine grinje (Tetranychus urticae). Brzo umnažanje ovog nametnika moguće je u vrlo vrućim ljetnim danima.

Ranu mrkvu koja se planira vaditi u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti. Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva. Također, jaču pojavu crne paleži lišća očekujemo na usjevima mrkve koji se planiraju vaditi u jesenskim rokovima i skladištiti tijekom zime (naročito ako se takva mrkva sije u kasno-proljetnom ili rano-ljetnom razdoblju uz polja rane mrkve), dok na poljima gdje se planira mrkva vaditi sredinom ili krajem lipnja kao mladi usjev uglavnom nije potrebna zaštita protiv ove bolesti! Isto vrijedi za usjeve peršina i celera korijenaša. Utrošiti barem 350 litara škropiva/ha.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis