Obavijest proizvođačima krumpira 20.06.2017.

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira protiv bolesti prošlo je 15 dana. Kroz naredni period najavljena je mogućnost oborina pa će vladati povoljni uvjeti za širenje plamenjače i koncentrične pjegavosti u nasadu krumpira. 

Potrebno je ponoviti zaštitu krumpira koristeći jedan od slijedećih fungicida.

Fungicidi koji djeluju na plamenjaču krumpira (Phytophtora infestans) su: Fantic M, Galben M, Galben C, Alfil duplo, Fylal duble, Ridomil Gold MZ Pepite, Folio gold, Infinito, Proxanil 450 SC, Revus, Pergado MZ, Equation Pro, Melody duo 66,8.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) su: Difcor, Narita, Ortiva, Tazer, Signum.

Fungicidi koji djeluju na obadvije navedene bolesti su: Acrobat MZ, Antracol Comby WP 76, Cursate B WG, Noulite, Profilux, Polyram DF, Zignal super.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis