Obavijest voćarima 19.06.2017.

Za suzbijanje truleži plodova i pepelnice na breskvama može se koristiti jedan od pripravaka: Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Luna Experience.

Pripravci Difcor, Signum DF, Switch, Chorus 50 WG i Teldor registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova

Nativo 75 WG, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG dozvoljeni su i u nektarinama.

Za suzbijanje gusjenica breskvinog savijača i breskvinog moljca, koji uzrokuku crvljivost plodova, moguće je primijeniti jedan od slijedećih pripravaka: Coragen 20 SC, Affirm, Runner SC, Imidan 50 WG i dr.

Za zaštitu plodova višnje od truleži mogu se koristiti Luna Experience i Signum.

Obavezno voditi računa o karenci navedenih pripravaka u sortama koje ranije dozrijevaju!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
                                                                                    e-mail:Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis