Obavijest proizvođačima koštičavog voća 19.06.2017.

Promjenjivo vrijeme s oborinama i visokom vlagom zraka u fazi dozrijevanja bresaka i nektarina pogoduje razvoju pepelnice i truleži plodova. Voćarima preporučamo da redovito provode zaštitu uz obavezno poštivanje karence odabranog preparata.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana) i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Difcor, Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Nativo 75 WG, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner  SC, Affirm, Avaunt EC (karenca 7 dana), Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

U nasadima šljiva za preventivnu zaštitu od hrđe šljive može se koristiti Futura 50 WP (karenca 21 dan).

Na pojedinim lokacijama zabilježen je i dosta jak napad lisnih uši na šljivama. Za zaštitu su dozvoljeni insekticidi Pirimor 50 WG (karenca 28 dana), Movento, Teppeki 500 WG (karenca 21 dan) ili Mospilan 20 SG (karenca 14 dana).

Počeo je let druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana), a pronađena su i odložena jaja na plodovima te je u narednom razdoblju potrebno obaviti zaštitu insekticidom Coragen 20 SC  (karenca 14 dana).

Za zaštitu od truleži plodova na višnjama mogu se koristiti Luna Expirience i Signum (karenca 7 dana). Pripravak Luna Expirience smanjit će i zarazu uzročnikom kozičavosti lista. Na trešnjama se za zaštitu od truleži plodova uz Lunu Expirience i Signum mogu koristiti Switch (karenca 7 dana) Indar 5 EW i Teldor (karenca 3 dana).

Prilikom zaštite ranijih sorata voća vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis