Obavijest proizvođačima jezgričavog voća 19.06.2017.

Iznimno suho i toplo vrijeme sa relativno visokom vlagom zraka koje je prevladavalo ovih dana izuzetno je pogodovalo razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) te je zbog toga potrebno obaviti zaštitu.

Za suzbijanje pepelnice jabuka možete koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Crystal. U nasadima  gdje se pepelnica javlja sporadično, mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina kao što su Zato Plus WG, Zato WG 50 ili Stroby WG ili pripravke na bazi sumpora (ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora tada vodite račina da ne obavljate zaštitu kada je temperatura zraka iznad 25C°).

Također ovakvo vrijeme sa mjestimičnim padalinama pogodno je za razvoj i sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Za suzbijanje krastavosti plodova možete koristiti: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG ili Caption 80 WG.

Vrijeme također pogoduje razvoju raznih štetnika tako da bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella) te za njegovo suzbijanje možete koristiti: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm. Također je potrebno pratiti i pojavu crvenog pauka (Panonichus ulmi) te ukoliko njegova pojava prijeđe kritični broj od 8 do 10 pauka po listu za suzbijanje primijenite jedan od akaricida: Masai WP, Zoom 11 SC, Verimec 018 EC, Kraft 18 EC.

U pojedinim nasadima zabilježena ja i pojava velike populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Ukoliko u svojim nasadima zabilježite njenu pojavu za  suzbijanje možete koristiti pripravke: Movento.

Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci, te ukoliko koriste insekticide da prije obavljanja zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji i da zaštitu obavljaju u večernjim satima kada pčele ne lete.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
Andreja.Vukalovic.Pofuk@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis