Obavijest poljoprivrednicima 19.06.2017.

Na području Splitsko-dalmatinske županije u prošloj godini zabilježene su značajnije ekonomske štete sa octenom mušicom ploda (Drosophila suzukii) na breskvama (zaleđe Omiša-Tugari) te na vinovoj lozi (područje Kaštela na sorti Crljenak kaštelanski). Tijekom ove godine na više lokaliteta zabilježena je prisutnost i šteta od octene mušice ploda na trešnjama.

Obzirom da se radi o polifagnom štetniku koji ima više biljaka domaćina (trešnja, višnja, breskva, nektarina, smokva, kupina, malina, grožđe, kivi, kaki i dr.) očekuje se njegova daljnja aktivnost i selidba štetnika sa biljke domaćina na drugu biljku domaćina ovisno o vremenu dozrijevanja plodova.

U cilju smanjenja mogućih šteta preporučujemo uključivanje što većeg broja posjednika voćnjaka, vinograda i privatnih vrtova u okućnicama da se aktivno uključe u smanjenje populacije štetnika korištenjem lovki s hranidbenim atraktantom.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojoj se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce.

U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine.

Mamci se postavljaju u krošnje voćaka ili trsove oko mjesec dana prije dozrijevanja plodova.

U Republici Hrvatskoj za sada ne postoje registrirana sredstva za suzbijanje ovog štetnika.

 

Silvija Marušić dipl.inž.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis