Obavijest za voćare 16.06.2017.

Visoke temperature i povremeni pljuskovi pogoduju širenju bolesti krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Pogodno je i za širenje pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo preventivnu zaštitu primjenjujući jedan od kontaktnih fungicida: Merpan 80WDG, Captan 80 WG, Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Delan 700WDG i dr.

Protiv pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha) koristiti Luna experience, Domark 40ME, Nimrod 25EC i dr.

Potrebito je i provesti zaštitu od jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristeći se jednim od pripravaka: Calypso SC480, Mospilan 20SP, Coragen 20 i dr.

Pregledati nasad jabuka i na pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), kritičan broj 8-10 pauka po listu, i hrđaste grinje, tretirati koristeći se jedim od akaricida: Vertimec 018 EC, Kraft 18EC, Masai ili Zoom 11SC.

Primijeniti insekticide kada pčele ne lete a korove u cvatnji prije primjene obavezno pokositi.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Evidentirati prskanje i ambalažu pravilno zbrinuti.

 

Mara Maglić, dipl.ing.
e-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis