Obavijest voćarima 16.06.2017.

Toplo i sparno vrijeme kakvo prevladava posljednjih dana izrazito pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ). U voćnjacima u kojima se pepelnica pojavila u jačem intenzitetu preporučljiva je upotreba jednog od pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Crystal. Tamo gdje se javlja sporadično, mogu se koristiti strobilurinski pripravci kao što su Zato Plus WG, Zato WG 50 ili Stroby DF ili pak pripravci na bazi sumpora. Sa sumporom budite posebno oprezni jer pri temperaturama višim od 25°C  može izazvati palež biljnih organa. Preporučljivo je odstranjivanje i uništavanje zaraženih izboja.

Povremeni pljuskovi pogoduju sekundarnom širenju krastavosti plodova i mrljavosti listova (Venturia inaequalis), stoga je preporućljivo zaštititi nasade jednim od pripravaka s preventivnim, površinskim djelovanjem na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro) ili ciprodinila (Chorus 50 WG, Chorus 75 WG). Vodite računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom!

Visoke temperature pogoduju razvoju crvenog pauka (Panonichus ulmi ) i hrđaste grinje jabuke (Aculus cshlechtendali). Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti pripravci Masai WP,  Zoom SC, Vertimec EC ili Kraft EC.

Za suzbijanje gusjenica jabučnog savijača (Cydia pomonella) u RH su registrirani pripravci Coragen 20, Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Affirm i sl.

U nekim voćnjacima porasla je populacija jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Za njeno suzbijanje u ovo vrijeme preporučujemo upotrebi pripravka Movento.

Radi zaštite pčela primjenu insekticida obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
                                                                                    E-mail:Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis