Obavijest vinogradarima – Zlatna žutica vinove loze 16.06.2017.

Zlatna žutica vinove loze (Grapevine Flavescence dorée) je jedna od najštetnijih bolesti vinove loze na području Europe koja u kratkom vremenu može izazvati štete epidemijskih razmjera.

Simptomi bolesti postaju vidljivi krajem lipnja a u jeseni postaju najizražajniji.

Rubovi oboljelog lišće se uvijaju prema naličju pa u većini sorata lišće poprima kopljasto-trokutasti izgled, takvo lišće je kruto, stiskanjem u ruci se drobi. Na bijelim sortama grožđa lišće poprima zlatnožutu boju, a kod crvenih sorti intenzivno crveni. Oboljelo lišće ranije dozrijeva a kasnije otpada. Zaražene mladice ostaju zelene do kraja vegetacije te u zimi smrzavaju i propadaju.

Zlatna žutica vinove loze širi se uz pomoć prijenosnika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) ili preko zaraženih loznih cjepova.

Do sada u Splitsko-dalmatinskoj županiji prijenosnik fitoplazmi američki cvrčak pronađen je na otoku Visu.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017) upućujemo posjednike vinove loze u Splitsko-dalmatinskoj županiji da su obvezni provoditi preventivne mjere a koje obuhvaćaju:

  • redovito vizualno pregledavanje vinove loze radi uočavanja simptoma zaraze fitoplazmama
  • u rasadnicima vinove loze redoviti pratiti prisutnost američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama te provoditi njegovo suzbijanje prema Naredbi.

U slučaju sumnji na zarazu vinove loze fitoplazmom obvezno obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora, Zavod za zaštitu bilja (HCPHS) ili Savjetodavnu službu.

Silvija Marušić dipl.inž.agr.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavne.hr

Pripremi za ispis