Obavijest proizvođačima kupina 16.06.2017.

Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina može se primijeniti preventivna zaštita (prije kiše) protiv sive plijesni (Botrytis cinerea). U našoj zemlji dopuštena je primjena fungicida Teldor 500 SC (K=7 dana), te Switch WG (K= 14 dana) poslije cvatnje. Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine. U nasadima s jačim potencijalom bolesti zaštitu bi trebalo ponoviti nakon svakih 40-60 mm oborina!

Ukoliko se u nasadu uoče neki štetni kukci potrebno je također provesti određenu zaštitu protiv istih. U našoj zemlji dozvoljeni insekticidi za primjenu:

Calypso 480 SC (protiv stjenica), K=3 dana

Vertimec*, K=7 dana ili Kraft EC, K=3 dana (protiv grinja iz skupine crvenih pauka)

Pirimor 50 WG (protiv lisnih uši), K=21 dan

NEEMAZAL-T/S**  (protiv lisnih ušiju, tripsa i medećeg cvrčka), K= 3 dana

 *Sredstvo se može koristiti samo 2 puta u vegetaciji kulture i ne smije se koristiti u cvatnji!

**Amatersko sredstvo koje se može kupiti bez iskaznice o položenom ispitu iz održive uporabe pesticida.

Nakon obavljene berbe kupina preporučuje se rezom odstraniti sve oboljele izdanke koji pokazuju simptome sušenja i obaviti tretiranje bakarnim fungicidima!

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati!

Korisnici su također obavezni voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

 Podaci o registriranim SZB u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis