Obavijest proizvođačima koštičavog voća 16.06.2017.

Od posljednje preporuke za suzbijanjem bolesti na koštičavom voću proteklo je više od 2 tjedna. Promjenjivo vrijeme uz oborine i povećanu vlagu zraka pogoduje razvoju bolesti na koštićavom voću. Uz bolesti javljaju se i štetnici koji uzrokuju oštećenje plodova, a to je put ulaza oboljnjima. Zbog toga je moguće provesti zaštitu i to na koje kasnije dozrijevaju.

Za suzbijanje truleži ploda i palež rodnih grančica (Monilinia spp) na breskvi, nektarini, šljivi, trešnji i marelici može se koristiti Switch 62,5 WG uz poštivanje karence koja iznosi 7 dana, Signum DF dozvola za koštičavo voće, karenca 7 dana, Nativo 75 WG breskva, nektarina, šljiva i trešnja, marelica, karenca 7 dana. Chorus 50 WG ima dozvolu za suzbijanje navedene bolesti na: breskvi, nektarini, marelici, šljivi, višnji i trešnji uz karencu od 7 dana. Teldor SC 500, trešnja, šljiva, breskva, marelica karence 3 dana, Indar 5 EW dozvola za trešnju, šljivu, breskvu i marelica uz karencu od 3 dana, Luna Experience SC dozvola za trešnju i breskvu (suzbija i peplnicu na breskvi) uz karencu od 3 dana, višnja truleži i kozičavost lista uz karencu od 7 dana.

U proteklom razdoblju bilježio se jak let leptira breskvinog savijača i moljca (Cydia molesta, Anarsia lineatella) tako de je potrebno provoditi zaštitu breskve protiv ovih štetnika. Od insekticida moguće je koristiti: Runner 240 SC, Affirm, Coragen SC, Avaunt EC, Imidan 50 WG i dr.

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama kao i razmacima između tretiranja.

Pratio se i let šljivinog savijača (Cydia funebrana) obavijest o tretiranju bit će u narednim preporukama.

U nasadima šljiva ovisno o lokacijama bilježimo jake napade lisnih ušiju. Njihovo suzbijanje moguće je provesti pripravcima: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG (ova sredstva su većinom registrirana za suzbijanje lisnih ušiju i za druge vrste koštičavog voća) i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis