Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 14.06.2017.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 13 dana (posljednja uputa 01.6. 2017.), tijekom kojih smo zabilježili iznadprosječno toplo i vrlo sparno vremensko razdoblje. Prosječne dnevne vrijednosti relativne vlage zraka u višegodišnjim su nasadima veće su od 90 % (u nasadu jabuka pokrivenom mrežom protiv tuče uz rijeku Muru prosječna vlažnost zraka je 99,4 %)! Kiša je u danima od 1.-12. lipnja o.g. lokalno padala tijekom 9 dana, ali samo jednom u količinama većim od 10 mm! Na većini je mjernih lokaliteta ukupno tijekom ovog mjeseca zabilježeno između 20-40 mm, izuzev lokalno u središnjem dijelu uz rijeku Dravu (Orehovica) gdje smo izmjerili 65,0 mm oborina. Posljednja dva dana najviša je temperature zraka ponovno bila veća od 30°C! Lokalno su moguće oborine najavljene tijekom današnjeg i prekosutrašnjeg dana!

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina pogodovat će u narednih 60-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera)!

U većini nasada jabuka nema simptoma krastavosti lišća (Venturia), ali se jače razvija pepelnica lišća jabuka (Podosphaera) (naročito na osjetljivim sortama Idared i Jonagold). U nasadima gdje su urodi jabuka uništeni proljetnim smrzavanjem u narednom ljetnom razdoblju tek nakon 40-60 mm zabilježenih oborina preporučujemo primijeniti neki površinski organski fungicid registriran za suzbijanje krastavosti lišća: npr. sredstva na osnovi dodina, ditianona, kaptana, folpeta ili iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, propineb, metiram) u propisanim količinama!

Samo u nasadima gdje se očekuju berbe određenih količina plodova jabuka, na kasnim sortama čija berba započinje tijekom rujna i listopada a urodi se uglavnom čuvaju u hladnjačama, tijekom ljetnog razdoblja započinje i prikriveni razvoj nekih skladišnih bolesti: smeđe truleži (Monilinia), gorke truleži (Colletotrichum syn. Gleosporium) i na sortama sa "podčašnim" kanalom alternarijske truleži plodova (Alternaria) (npr. novi klonovi Crvenog delišesa). Proizvođači koji uzgajaju ljetne sorte jabuka kod izbora sredstva za zaštitu bilja moraju voditi računa o propisanoj karenci (K=broj dana od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe)! Samo pri takvim slučajevima u ljetnim zaštitama birati sredstva koja pored "kasne" krastavosti (Venturia) preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi: Chorus WG (K=35 dana), Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Polyram DF (K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana), Nativo WG (K=14 dana), Luna Experience SC (K=14 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*). Od 2015. dopuštenje za suzbijanje truleži plodova jabuka  uzrokovane patogenim vrstama Neofabrea spp. (problem u nekim nasadima na sorti Zlatni delišes) ima pripravak Topsin 500 SC (K=14 dana).

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Izbor fungicida tijekom ljetnog razdoblja u nasadima jabuka sa urodom plodova određuje spektar djelotvornosti na najvažnije bolesti jabuke, potencijalu bolesti u nasadima, najveći broj dopuštenih primjena tijekom jedne sezone i propisana karenca!

Od prve usmjerene zaštite nasada jabuka protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) je proteklo 13 dana. Prve "crvljive" plodove jabuke na netretiranim smo stablima vrlo rane sorte jabuka Bjeličnik uzgajane na visokim stablašicama uz okućnice u središnjem dijelu Županije pronašli smo 9. lipnja o.g., a njihovo brojnije otpadanje sa stabla primjećujemo od 12. lipnja o.g.!

U plantažnom nasadu jabuka na netretiranom dijelu sorte Zlatni delišes (bez mreže protiv tuče) prve smo „crvljive“ plodove pronašli 12.6. 2017. (Cydia pomonella)!

VAŽNO: Kritičan let leptira jabučnog i breskvina savijača (Cydia molesta) je nastavljen tijekom prve polovice mjeseca lipnja o.g., ali suzbijanje različitih vrsta uzročnika "crvljivosti plodova" nije potrebno u nasadima sa apsolutnim ovogodišnjim štetama od proljetnog smrzavanja! U danima nakon 23. svibnja o.g. bilježimo i veću brojnost leptira iz skupine savijača kožice ploda (Adoxophies, Archips), kao i početak leta prezimljujuće populacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)!

U drugoj smo polovici svibnja o.g. preporučivali suzbijati karantensku kalifornijsku štitastu uš (Quadraspidiotus) (sukladno europskoj direktivi 2006/91/EC za kontrolu kalifornijske štitaste uši u našoj je zemlji još 27. siječnja 2009. stupio na snagu "Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst." (NN 17/09)!

Dana 9. lipnja o.g. primijećene su prve štete na plodovima jabuke od prve „pokretne“ generacije ličinki kalifornijske štitaste uši!

Također, sredinom i u drugoj polovici mjeseca svibnja upozoravali smo na početni porast brojnosti drugih značajnih fizioloških štetnika u nasadima jabuke (npr. Aphis pomi, Eriosoma lanigerum)!

Samo u nasadima gdje očekujemo određene urode plodova jabuka i krušaka potrebna je redovita zaštita u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika (uzročnika "crvljivosti plodova"). U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (1x, K = 14 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Mospilan SP (2x, K = 14 dana), Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Koristiti ih sukladno njihovim uputama i ograničenjima, a izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka , te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na osjetljivim sortama jabuke (Elstar, Gala, Fuji, Braeburn i slično). Vrlo visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji dopušteni s ograničenjem slijedeći pripravci (akaricidi): Apollo SC, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC, Zoom SC i Masai WP. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) koja štete pričinjava u rasadnicima i mladim nasadima gdje se formira rodni volumen (naročito na sorti Idared, Jonagold).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

U nasadima krušaka redovito pratiti populaciju i po potrebi poduzeti mjere usmjerenog suzbijanja ljetne populacije kruškine buhe (Psylla pyri) (preporuka pri izboru insekticida navedena još 6. travnja o.g.)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis